Kamis, 21 April 2011

Order of Play Hari Jum at Tanggal 22 April 2011

Order of Play REMAJATENIS, 22 April 2011

Lapangan 1 (indoor)

1. 1. Jam 08.00 KU 10 Pa. Musya Al Daffa (CLG) v Joel Andrew S(DKI)

2. 2. Jam 09.00 KU 10 Pa, Alfian E Tjandra (DPK) v Mathias Kammarlohr (DKI)

3. 3. Jam 10.00 KU 10 Pa, Jonathan P Nahor (MDO) v Prayoga (BGR)

4. 4. Jam 11.00 KU 10 Pa Daniel Gunawan (DKI) v Michael Kammerlohr (DKI)

5. 5. Jam 13.00 KU 10 Pa Tanoel Juanito(DKI) v Luthfi Maulana (DKI)

6. 6. Jam 14.00 KU 12 Pa Odeda Arazza (TGR) v Johua Gunawan (DKI)

7. 7. Jam 15.00 KU 10 Pi Azzeza Nurul F (DKI) v Nadila Nasya S (DKI)

8. 8. Jam 16.00 KU 16 Pi Fahira Ainu Nisa (BDG) v Samara Wisnoebrata (DKI)

9. 9. Jam 17.00 KU 14 Pa Tengku M Bintang P (MDN) v Andre P Sunarko (DKI)

10. 10. Jam 18.00 KU 14 Pa Dimas Kolopita (DKI) v (Elfiando F/Rafli Defrian)

11. 11. Jam 19.00 KU 16 Pa Wan Zachary (SIN) v Bryan Jacobus (DKI)

12. 12. Jam 20.00 KU 16 Pa Joel Ivander William (BDG) v Andrew F Hotama (DKI)

Lapangan 2 (indoor)

1. 1. Jam 08.00 KU 10 Pa. Jordan Purnowo (DKI) v M. Ilham (DPK)

2. 2. Jam 09.00 KU 10 Pa, Alfin (Ciamis) v Michael Herbert (DKI)

3. 3. Jam 10.00 KU 10 Pa, M. Akbar Ranandito v M. Naseem (DKI)

4. 4. Jam 11.00 KU 10 Pa Rifki Defrian (DPK) v Kenneth Legacy (DKI)

5. 5. Jam 13.00 KU 10 Pa Joachim Braska (DKI) v M.Filo Wijaya (BTL)

6. 6. Jam 14.00 KU 12 Pa Teuku M. Azzam (DKI) v

7. 7. Jam 15.00 KU 12 Pi Joleta Budiman (BDG) v Angela S Nangin (LAMP)

8. 8. Jam 16.00 KU 16 Pi Angela Irena Lontoh (MDO) v Aya Honjo (DKI)

9. 9. Jam 17.00 KU 14 Pa Algha Kusuma Pratiwa (DKI) v Dwi Putra H (BDG)

10. 10. Jam 18.00 KU 14 Pa Deo Gusti Randa P (DIY) v (Leowandi/Muflizar Ardito)

11. 11. Jam 19.00 KU 16 Pa M. Risky Hasya (BDG) v Jordan Wijaya (DKI)

12. 12. Jam 20.00 KU 16 Pa Muh.Lordy H (DKI) v Adam Harjono

Lapangan 3 (indoor)

1. 1. Jam 08.00 KU 12 Pa Yudha Prabowo (DKI) v Benjamin C Hutagalung (DKI)

2. 2. Jam 09.00 KU 10 Pa, Kevindra PH (DKI) v Vitto Alexander (DKI)

3. 3. Jam 10.00 KU 10 Pa, Moh. Rizal (BDG) v Mihir Dasani (DKI)

4. 4. Jam 11.00 KU 10 Pa, Patrick Muhune (MDO) v M. Sulthan (BGR)

5. 5. Jam 13.00 KU 10 Pa , M. Imran (DPK) v

6. 6. Jam 14.00 KU 12 Pa , Rafi Rasendria (TGRS) v

7. 7. Jam 15.00 KU 10 Pi , Ashley S Supit (DKI) v Sophie Maho H (DKI)

8. 8. Jam 16.00 KU 16 Pi , Kamila Abriana (BDG) v Azika Olynda (PLBG)

9. 9. Jam 17.00 KU 14 Pa , Andro Dewantara (TGL) v Sanil Andhare (KRWG)

10. 10. Jam 18.00 KU 14 Pa , Aultan Audry (BDG) v Zulham SP (BGR)

11. 11. Jam 19.00 KU 16 Pa , Auzan Army (BTL) v Andre Sutjahja (DKI)

Lapangan 4

1. Jam 08.00 KU 12 Pa, M.Abiyan Rafi (DKI) v Nathan Nurhalim (DKI)

2. Jam 09.00 KU 10 Pa, Kevin Tri Buana (PLBG) v Zethya Zaenudin (BGR)

3. Jam 10.00 KU 10 Pa, Rayhan Hasibuan (LAMP) v Hanafi Aris P (PWD)

4. Jam 11.00 KU 10 Pa, Hugo Wai (DKI) v Daffa Faras F (DKI)

5. Jam 13.00 KU 10 Pa, Setyo Pambudi (DKI) v

6. Jam 14.00 KU 10 Pi, Harisa Amalia P (PDG) v Muzlita Andarini (DKI)

7. Jam 15.00 KU 14 Pi, Jane Levi Andrea (DKI) v Raihanah Siti (DPK)

8. Jam 16.00 KU 14 Pa, Ilham Nurjadin (DKI) v Lukman Fitrah S (DKI)

9. Jam 17.00 KU 14 Pa , Justin Kwik (DKI) v Alif Naufal Fidelio (BDG)

10. Jam 18.00 KU 14 Pa, Tristan Utama (DKI) v Adriel Abhimanyu (DKI)

11. Jam 19.00 KU 16 Pa , Jovi Valens Nahor (MDO) v Akbar thio Pamungkas (PLBG)

Lapangan 5 (outdoor)

1. Jam 08.00 KU 14 Pa, Elfiando Firmansyah (DKI) v Rafli Defrian (DPK)

2. Jam 09.00 KU 12 Pa, Hilman Satari (DKI) v Bryan Lee (DKI)

3. Jam 10.00 KU 12 Pa Yudea Prabowo (CIKAMPEK) v M. Rafi Hartanto (DKI)

4. Jam 11.00 KU 12 Pa, Akbar Hidayat (DKI) v Patrick Tjandra (DKI)

5. Jam 13.00 KU 10 Pa Fauzi Ihza P (SBYA) v Wisnu Nur Wijayanto (TGL)

6. Jam 14.00 KU 12 Pi, Indifa Sekar Anjani (DKI) v Nisrina Indira

7. Jam 15.00 KU 14 Pi, Graciela Sere H (DKI) v Devika Estella (BDG)

8. Jam 16.00 KU 14 Pi, Kishi Alandra (DPK) v Rema Rufaidah Qisthi (BMS)

9. Jam 17.00 KU 14 Pa Miftahul Fallah (BDG) v Ferdy Setiawan (BMS)

10. Jam 18.00 KU 14 Pa, Haekal Ramadhan (TGR) v Romano T simanuhuruk (DKI)

11. Jam 19.00 KU 16 Pa, Mattew J Gomedi (DKI) v Bryan Husin (DKI)

12. Jam 20.00 KU 16 Pa , Achad Imam Ma’ruf (BTL) v Sin Honjo (DKI)

Lapangan 6 (outdoor)

1. Jam 08.00 KU 14 Pa, Leowandi (BGR) v Muflizar Ardito (CLG)

2. Jam 09.00 KU 12 Pa, Hadito Rasyid H (TGRS) v M. Aditya (DKI)

3. Jam 10.00 KU 12 Pa, M. Rheinhard (DPK) v James Rc Sudibyo (DKI)

4. Jam 11.00 KU 12 Pa, Iqbal Rifqi F v Attar Kusuma Pratiwa (DKI)

5. Jam 13.00 KU 12 Pa, Aurelius Wirawan (DKI) v Joshua Gunawan (DKI)

6. Jam 14.00 KU 12 Pi , Safira Nadhila Astuti (TGR) v Nabila Putri N (BGR)

7. Jam 15.00 KU 16 Pi, Putri Intan Permatasari (BDG) v Hanum Nur Aprilia (Riau)

8. Jam 16.00 KU 14 Pi, Adizah Nurul Fitrah (DKI) v Jihan Aprilia (BMS)

9. Jam 17.00 KU 14 Pa, Ezekiel Marvin (DKI) v Kenichi FM (DKI)

10. Jam 18.00 KU 14 Pa, Kevin Zuli A (DPK) v Priyank Soni (DKI)

11. Jam 19.00 KU 16 Pa , Faizal Khairah (BKL) v Andrew P Sunarko (DKI)

12. Jam 20.00 KU 16 Pa, Ivan Setiawan (BGR) v Samsul Hadi (DKI)

Lapangan 7 (outdoor)

1. Jam 08.00 KU 12 Pa, Muh Althaf (BGR) v Rajif Maulana(TGL)

2. Jam 09.00 KU 12 Pa, Faturrohman (CIAMIS) v M. Surya Krisna (DKI)

3. Jam 10.00 KU 12 Pa, Michael J Gomedi (DKI) v M.Ilham Muslimin (DKI)

4. Jam 11.00 KU 12 Pa, Rifky Zidan (DKI) v Yaninara Suharyadi (DKI)

5. Jam 13.00 KU 10 Pa , Robby Armando W (BGR) v Fikri Luthfi (KRWG)

6. Jam 14.00 KU 12 Pi, Siti Saniah (DKI) v Melati Aurora (DKI)

7. Jam 15.00 KU 16 Pi, Siti Nur Arasy (DKI) v Nadya Sri Agustin (CJR)

8. Jam 16.00 KU 14 Pi, Nadif Firza R (DKI) v Robrtus Kurniawan (SBYA)

9. Jam 17.00 KU 14 Pa, Jeremy Liem (DKI) v M.Adil Aziz L (DKI)

10. Jam 18.00 KU 16 Pa, Ibnu Nurmhdi (BDG) v Rifat Rasyid (MJN)

11. Jam 19.00 KU 16 Pa, Muh. Naufal (DPK) v Dimas Christantio (DKI)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar