Rabu, 01 Juni 2011

UNDIAN KU 14 TAHUN

Tunggal Putri
1. Shamira Azzahra (DKI) v 2, Bye
3. Rizky Amalia (Depok) v 4. Christina Febriani (DKI)
5. Tiffany Tjandra (DKI) v 6. Bye
7. Nabila Paramitha (DKI) v 8. Sabrina Shobirin (DKI)
9. Alma Masya Putri (DKI) v 10. Jane Levi Andrea (DKI)
11. Bye v 12. Gusti Noor Amru H (Depok)
13. Almira Rahman (Malang) v 14. RA. Melati PN
15. Bye v 16. Monica Gabriel (DKI)

Tunggal Putra
1. Bryan Husin (DKI) v 2. Bye
3. Bye v 4. Fawwaz Satria A (DKI)
5. Lukman Fitrahsaeri (DKI) v 6. Bye
7. Bye v 8. Andre P Sunarko (DKI)
9. Andreas Adiwicaksono (BDG) v 10. Bye
11. Bye v 12. Tristan Utama (DKI)
13. Mathew Justin Gomedi (DKI) v 14. Bye
15. Bye v 16. M.Adil Aziz Lubis (DKI)
17. Haekal Ramadhan (TGR) v 18. Bye
19. Alvin Fadhilah (DKI) v 20. Christian Johan (DKI)
21. Elfiando Firmansyah (DKI) v 22. Bye
23. Bye v 24. Enrique Garcia (DKI)
25. Alga Kusuma Pratiwa (DKI) v 26. Bye
27. Bye v 28. Nadif Firza Rahman (DKI)
29. Widhi Gilang Satria (DKI) v 30. Bye
31. Bye v 32. Jeremy Liem (DKI)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar