Rabu, 01 Juni 2011

Undian KU 10 Tahun

Undian Tunggal Putra KU 10 Tahun
1. Kenneth Legacy (DKI) v 2, Bye
3. Bye v 4, Setio Pambudi (DKI)
5. Aditya Bimawan (DKI) v 6. Jones Pratama (DKI)
7. Bye v 8. Rashad Aziz (DKI)
9. Muh. Kevindra Putra Harimurti (DKI) v 10, Bye
11. Bye v 12. Josian Tingley (Bengkulu)
13. Noah Baker (DKI) v 14, Bye
15. Bye v 16. Hugo Wai (DKI)
17. M. M. Rizal Muzakir (Bandung) v 18. Bye
19. Hugo Torang (DKI) v 20. Panda Negara (Riau)
21. Vitto Alexander (DKI) v 22. Bye
23, Bye v 24. Daniel F Gunawan (DKI)
25. Joel Andrew Suryadi (DKI) v 26. Bye
27. Alexander Favian Law (DKI) v 28. Aldian Saputra (DKI)
29. M.Akbar Ranandito (DKI) v 30. Bye
31. Bye v 32. Jonathan Pildasi Nahor (Manado)

UNDIAN KU 10 PUTRI
1. Ana Kawengian (Mando) v 2, Windy Waluyo (DKI)
3. Angelique Sugiarto (DKI) v 4. Priska Madelyn (DKI)
5. Nadila Nasya (DKI) v 6. Janice Tjen (DKI
7. Della Puspita (Bengkulu) v 8. Ditha Latuheru (DKI)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar