Kamis, 02 Juni 2011

ORDER OF PLAY HARI JUM AT 3 JUNI 2011

LAP 4

Main ke 1 Jam 09. 00 KU 10 PA Kenneth Legacy DKI vs Rasyad Rasyid DKI

Main ke 2 Jam 10.00 KU 10 PI Anna Kewengian MDO vs Angelique Sugiarto DKI

Main ke Jam 11.00 SHOLAT JUM AT

Main ke Jam 12.00

Main ke 3 Jam 13.00 KU 12 PA Daniel Valentino PMK vs Ridwan Nullah SMI

Main ke 4 Jam 14.00 KU 12 Adha Ryandhy DKI vs Miguel Mangun Pratomo DKI

Main ke 5 Jam 15.00 KU 12 PA Diego Garcia DKI vs Michael Justin Gomedi DKI

Main ke 6 Jam 16.00

LAP 5

Main ke 1 Jam 09. 00 KU 10 PA Kevindra DKI vs Noah Baker DKI

Main ke 2 Jam 10.00 KU 10 PI Janice Tjen DKI vs Ditha Latuheru DKI

Main ke Jam 11.00 SHOLAT JUM AT

Main ke Jam 12.00

Main ke 3 Jam 13.00 KU 12 PA M. Aditya DPK vs Anthony Wijaya DKI

Main ke 4 Jam 14.00 KU12 PA M. Audi Saprial BKL vs Odeda M Arazza DKI

Main ke 5 Jam 15.00 KU 12 PA QUARTER FINAL

Main ke 6 Jam 16.00

LAP 6

Main ke 1 Jam 09. 00 KU 10 PA Padma Negara RIAU vs Daniel F Gunawan DKI

Main ke 2 Jam 10.00 KU 12 PI Danisa Amalia Erriad DKI vs Siti Sarah DKI

Main ke Jam 11.00 SHOLAT JUM AT

Main ke Jam 12.00

Main ke 5 Jam 13.00 KU 12 PA Akbar Hidayat DKI vs Attar Kusuma Pratiwa DKI

Main ke 6 Jam 14.00 KU 12 PA Harison Sugiarto DKI vs Amaarif Abimanyu DKI

Main ke 7 Jam 15.00 KU 12 PA QUARTER FINAL

Main ke 8 Jam 16.00

LAP 7

Main ke 1 Jam 09. 00 KU

Main ke 2 Jam 10.00 KU 12 PI Sarah Tahira DKI vs Chaerunnisa DKI

Main ke Jam 11.00 SHALAT JUM AT

Main ke Jam 12.00 I

Main ke 5 Jam 13.00 KU 12 PA Joel Andrew Suryadi DKI vs Jonathan Pildasi Nahor MDO

Main ke 6 Jam 14.00 KU 12 PA Joshua F Gunawan DKI vs Yarynara Suharyadi DKI

Main ke 7 Jam 15.00 QUARTER FINAL

LAP 8

Main ke 1 Jam 09. 00 KU 16 PI Agustine Pangestu Palupi DKI vs Ni Made Nindya D DKI

Main ke 2 Jam 10.00 KU 16 PA Anggi Pradika BGR vs Samsul Hadi DKI

Main ke Jam 11.00 SHALAT JUM AT

Main ke Jam 12.00

Main ke 3 Jam 13.00 KU 14 PI Tiffany Tjandra DKI vs Graciela Sere Hutagalung DKI

Main ke 4 Jam 14.00 KU 14 PA Alga Kusuma Pratiwa DKI vs Jeremy Liem DKI

Main ke 5 Jam 15.00 KU 12 PA QUARTER FINAL

LAP 9

Main ke 1 Jam 09. 00 KU 16 PI Rifaliani Achir Putri CRB vs Anna Mariam Sofiarini BDG

Main ke 2 Jam 10.00 KU 16 PA Akbar Thio P PLB vs TENGKU M BINTANG MDN

Main ke Jam 11.00 SHOLAT JUMAT

Main ke Jam 12.00

Main ke 3 Jam 13.00 KU 14 PA Bryan Husin DKI vs Lukman Fitrah Saery DKI

Main ke 4 Jam 14.00 KU 14 PI Shamira Azzahra DKI vs Rizky Amalia DPK

Main ke 5 Jam 15.00 KU 14 PI Almira Rahma MLG vs Monica Gabriel DKI

LAP I0

Main ke 1 Jam 09. 00 KU 16 PI Sry Yusnainy RIAU vs Suryaningsih DKI

Main ke 2 Jam 10.00 KU 16 PA M. Faisal Riski LPG vs Pambudi Elsa Wiguna DKI

Main ke Jam 11.00 SHOLAT JUMAT

Main ke Jam 12.00

Main ke 3 Jam 13.00 KU 14 PA Tristan Utama DKI vs M. Adil Aziz Lubis DKI

Main ke 4 Jam 14.00 KU 14 PI Tiffani atau Graciela VS Sabrina Sobirin DKI

Main ke 5 Jam 15.00

LAP 11

Main ke 1 Jam 09. 00 KU 16 PI Annisa Nandya LPG vs Desi Ratnasari IMY

Main ke 2 Jam 10.00 KU 16 PA Rifat Rasyid MJN vs Joel William ATAU Ferdy Setiawan

Main ke Jam 11.00

Main ke Jam 12.00

Main ke 3 Jam 13.00 KU 14 PA Haekal Ramadhan DKI vs Elfiando Firmansyah DKI

Main ke 4 Jam 14.00 KU 14 PI Jane Levi Andrea Dki vs Gusti Noor Amru DPK

Main ke 5 Jam 15.00

PARTAI Consolation Dimainkan Hari SABTU

Tidak ada komentar:

Posting Komentar