Rabu, 29 Februari 2012

Order of Play Jumat 2 Maret 2012 di Kemayoran

Lap. 5
Jam 13.30 KU 10 Pa, Nicoals Eleazar DKI v Eskar Blenantg BALI
Jam 14.30 KU 12 Pa, Padma Negara BTM v Setyo Pambudi DKI
Jam 15.30 KU 12 Pa, Jeremy Yasin DKI v Jonathan P Nahor MDO
Jam 16.30 KU 12 Pa Jugo Torang DKI v Davin Christopher DKI
Jam 17.30 KU 14 Pa Haditio Rasyid Haqi TGR v Adha Ryandhy DKI
Jam 18.30 KU 16 Pa Anggi Ervian SMG v M.Adil Aziz Lubis PS
Jam 19.30 KU 12 Pi Atika Pemurah KRWG v Nadya Aulya BGR

Lap 6
Jam 13.30 KU 10 Pa Jason Christopher DKI v Nafi Anggoro DKI
Jam 14.30 KU 12 Pa Matthew Nahor DKI v M. Rizal Muzaqir BDG
Jam 15.30 KU 12 Pa Diego Garcia DKI v Joel Andrew S DKI
Jam 16.30 KU 14 Pa Akbar Hidayat DKI v Kaisei Sato DKI
Jam 17.30 KU 16 Pa Prayoga Ahmadi DKI v Harbie Kurnia DKI
Jam 18.30 KU 16 Pa Algha Kusuma P DKI v M.Wira Utama DKI
Jam 19.30 KU 12 Pi Prisca Madelyn Nugroho DKI v Afifah Utami DKI

Lap 2
Jam 18.00 KU 16 Pa Enrique Garcia DKI v M. Rivalda KRWG
Jam 19.00 KU 12 Pi Angelina Law DKI vHappyness Beauty Heart TGR

Lap 3
Jam 18.00 KU 16 Pa Bryan Jacobus DKI v Robertus Kurniawan SBY
Jam 19.00 KU 12 Pi Janice Tjen DKI v Sahara Fisa BTM

Lap 4
Jam 18.00 KU 16 Pa Jeremy Liem DKI v Panji Untung S DKI
Kam 19.00 KU 18 Pa Alqadrian SP DKI v Joshua Azarya DPK

Lap 7
Jam 18.00 KU 16 Pa Romano T Simanuhuruk DKI v Diaz Wibawa DKI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar