Jumat, 24 Februari 2012

BANDUNG, Order Of Play SABTU, 25 Feb 2012

Lap . 1
1. Jam 09.00 KU 14 PA Karan Srivastavan BDG vs Thriq Alviano BDG TUNDA
2. Jam 10.00 KU 10 PA M. Rizal Muzakir BDG vs Andria Rafliana BDG
3. Jam 11.00 KU 10 PA Arif Fadhillah R GRT vs M . Kiky Anugrah BDG
4. Jam 12. 00 KU 10 PI Samantha NanereBDG vs Natalia Adinda Putri BDG
5. Jam 13.00 KU 12 PA Raihan M. Firdaus BDG vs Rohan Srivastavan BDG
6. Jam 14 00 KU 10 Pi Samantha Edison BDG vs Gabriel Tantriana BDG
7. Jam 15.00 KU 14 Pi Marcella Alifia BDG vs Tjahjana Mui'ah Aswandita BDG
8. Jam 16.00 KU 16 Pi Putri Intan P BDG vs Jaquelin Olivia BDG QF
9.Jam 17.00 KU 16 PA Joel William Ivander S BDG vs Ksatria D / Rahmad Hidayat


Lap . 2
1. Jam 10.00 KU 10 PA P,M. Rio Rudiansyah GRT BDG vs Carter Allen BDG
2. Jam 11.00 KU 10 PA Theodorus Sebastian E BDG vs Fahrezi NF Maksudi BDG
3. Jam 12.00 KU 12 Pi Angeline Joe SRG vs Patricia Tiana Putri BDG
4. Jam 13. 00 KU 12 PA Ferdi Ferdianto CJR vs Samuel Daud Gunawan BDG
5. Jam 14.00 KU 10 PI Ruth DeborahBDG vs Rahmi Qurata a'yun BDG
6. Jam 15 00 KU 16 PI Fahira Ainu Nisa BDG vs Kamila A / Anggraeni Ardia S QF
7. Jam 16.00 KU 16 PA Naufal Hamid MKS vs Pambudi Elsa W DKI


Lap . 4
1. Jam 10.00 KU 14 PA Alexander Petra BDG vs M. Rifki Rahadian bdg
2. Jam 11.00 KU 14 PA Samuel Nanere BDG vs Bismo Batoro BDG
3. Jam 12.00 KU 16 PI Dyah Nuriftitah BDG vs Kamili Abriani BDG
4. Jam 13. 00 KU 16 PA Rahmad Hidayat BDG vs Ksatria Dharma BDG
5. Jam 14.00 KU 14 PA Christian Alvin E vs. Karan S / Thoriq A QF
6. Jam 15 00 KU 16 Pi Dyah Nuriftitah / Kamili vs Haruka Hirata QF
7. Jam 16.00 KU 14 PA Rafidhya M / Ananta W vs Samuel Nanere / Bismo B
8. Jam 17.00 KU 16 PA Tio Juliandi BDG vs M. Rezki Zabir MKS QF


Lap . 6
1. Jam 10..00 KU 14 PA M. Rafi Imanudin BDG vs Gilang Raditya BDG
2. Jam 10.00 KU 14 PA M. Aji Masaid BDG vs Sultan Audry BDG
3. Jam 11.00 KU 16 PI Anggraeni Ardia S BDG vs Kmila Abriana BDG
4. Jam 12. 00 KU 14 PA Radityo Nugroho BDG vs M. Rifki / Alexander QF
5. Jam 13.00 KU 14 PA Samuel Nanere / Bismo vs M. Aji Masaid / Sultan Audry QF
6. Jam 14 00 KU 16 Pi Shintya Joe Gisela / Ghina Mudhi'ah vs Rifanty Dwi KahfianiBDG QF
7. Jam 15.00 KU 16 Pa Ibnu Nurmadi S BDG vs Fadly Nur Aziz BDG

Tidak ada komentar:

Posting Komentar