Jumat, 10 Februari 2012

REMAJATENIS JATIM: Order of Play Sabtu 11 Febr 2012

LAP 1

1. JAM 09.00 KU 14 PA FERO (BJN) vs FAUZI (SBY)

2. JAM 10.00 KU 10 PA M. GUNAWAN (SMPG) vs RAHMAN (BLT)

3. JAM 11.00 KU 10 PA ABU (SBY) vs RAFI (JMBR)

4. JAM 13.00 KU 10 PI ALESSANDRA (BLT) vs YULIANA (SBY)

5. JAM 14.00 KU 10 PA NASIM ATAU CAESAR vs KRISNA ATAU AHMAD IKHLASUDIN

6. JAM 15.00 KU 10 PI SILVIA ATAU KARTIKA vs SALSABILA ATAU ALIYA

7. JAM 16.00 KU 12 PA RIFQI (SDA) vs ANDI MUHAMMAD (MLG)

8. JAM 17.00 KU 14 PA FERO ATAU FAUZI ATAU BANGKIT vs ADIB ATAU VIDO ATAU STEFANO

9. JAM 18.00 KU 12 PA ENDRA ATAU KEMAL vs SHANDY ATAU ARI FAHRESI

LAP 2

1. JAM 09.00 KU 14 PA ADIB (SBY) vs VIDO (JMBR)

2. JAM 10.00 KU 10 PA EBENHEZER (SBY) vs ALI AKBAR (SMPG)

3. JAM 11.00 KU 10 PA JANUAR (PROB) vs ZEYHAN (BLT)

4. JAM 13.00 KU 10 PI SILVIA (SBY) vs KARTIKA (KDR)

5. JAM 14.00 KU 10 PA ABU ATAU RAFI vs JANUAR ATAU ZEYHAN

6. JAM 15.00 KU 16 PI SERLY (SBY) vs VIKE (SBY)

7. JAM 16.00 KU 12 PA ENDRA (KDS) vs KEMAL (SDA)

8. JAM 17.00 KU 14 PI MUTIARA ATAU AMBAR ATAU BEATRICE vs KHAIRUN ATAU ZEVANYA

9. JAM 18.00 KU 12 PI DIKA ATAU SEKAR vs DEWINTA ATAU ADZANI

LAP 3

1. JAM 09.00 KU 14 PI RACHMALIA (BATU) vs KADEK (BALI)

2. JAM 10.00 KU 10 PA NASIM (DIY) vs CAESAR (BWI)

3. JAM 11.00 KU 10 PA RAFI IKHSANUDIN (JMBR) vs GALIH (JMBR)

4. JAM 13.00 KU 10 PI SALSABILA (SBY) vs ALIYA (MLG)

5. JAM 14.00 KU 10 PA RAFI ATAU GALIH vs ILYAS ATAU PILIPHUS

6. JAM 15.00 KU 16 PI MITA (MDN) vs FAYAKUN ATAU QONI

7. JAM 16.00 KU 12 PA SANDY (BJN) vs ARI (SBY)

8. JAM 17.00 KU 14 PI RACHMALIA ATAU KADEK ATAU SANJUNGAN vs FITRI ATAU HANNA

9. JAM 18.00 KU 12 PI DEWANDIRA ATAU RIFANI ATAU DIAN vs RHEINA ATAU FAUZIAH


LAP 4

1. JAM 09.00 KU 14 PI AMBAR (MLG) vs BEATRICE (PATI)

2. JAM 10.00 KU 10 PA KRISNA (BLT) vs IKHLASUL (SMPG)

3. JAM 11.00 KU 10 PA ILYAS (JMBR) vs PILIPHUS (KDR)

4. JAM 13.00 KU 12 PA GUNAWAN ATAU RAHMAN vs EBEN ATAU ALI

5. JAM 14.00 KU 10 PI KAUTSAR (SBY) vs ALESSANDRA ATAU YULIANA

6. JAM 15.00 KU 16 PI KINTAN (SMD) vs TRI SAKTI (MLG)

7. JAM 16.00 KU 12 PI DIKA (SBY) vs SEKAR (MLG)

8. JAM 17.00 KU 16 PA RISKY MULYO ATAU KUNTARA ATAU FAHMI vs DICKY ATAU AMAR ATAU YOGA


LAP 5

1. JAM 09.00 KU 16 PA KUNTARA (MLG) vs FAHMI (JMBR)

2. JAM 10.00 KU 12 PI DEWANDIRA (SDA) vs RIFANI (JMBR)

3. JAM 11.00 KU 18 PA AMIR (SBY) vs RAHMAT (GSK)

4. JAM 13.00 KU 14 PA ADIB ATAU FIDO vs STEFANO (SMG)

5. JAM 14.00 KU 14 PI FITRI (SBY) vs HANNA (KDS)

6. JAM 15.00 KU 16 PI DYAH (SBY) vs CINDY (SMPG)

7. JAM 16.00 KU 12 PI DEWINTA (SDA) vs ADZANI (SBY)

8. JAM 17.00 KU 16 PA ADI ATAU DEO vs ILHAM ATAU RIZKY RAMADHANI ATAU FARRAZ

LAP 6

1. JAM 09.00 KU 16 PA AMAR (DIY) vs YOGA (SDA)

2. JAM 10.00 KU 16 PI FAYAKUN (SBY) vs QONI (SBY)

3. JAM 11.00 KU 14 PA DAFA (SBY) vs JODI (JMBR)

4. JAM 13.00 KU 14 PI MUTIARA (BJN) vs AMBAR ATAU BEATRICE

5. JAM 14.00 KU 16 PA RIZKY (MLG) vs KUNTARA ATAU FAHMI

6. JAM 15.00 KU 18 PA CEMPI (JMBR) vs AZIZ ATAU TARUNA

7. JAM 16.00 KU 12 PI DEWANDIRA ATAU RIFANI vs DIAN SEPTI (SBY)

8. JAM 17.00 KU 16 PI SERLY ATAU VIKE vs MITHA ATAU FAYAKUN ATAU QONI

LAP 7

1. JAM 09.00 KU 16 PA ADI (RMG) vs DEO (DIY)

2. JAM 10.00 KU 18 PA AZIZ (GSK) vs TARUNA (GSK)

3. JAM 11.00 KU 14 PA ADAM (JMBR) vs YEREMI (SDA)

4. JAM 13.00 KU 14 PI KHAIRUN (SMPG) vs ZEFANYA (BWI)

5. JAM 14.00 KU 16 PA DICKY TRI (SMPG) vs AMAR ATAU YOGA

6. JAM 15.00 KU 12 PA DANIEL (PMK) vs ANANDA (SMPG)

7. JAM 16.00 KU 12 PI RHEINA (KDS) vs FAUZIAH (JMBR)

8. JAM 17.00 KU 16 PI KINTAN ATAU TRI SAKTI vs DYAH ATAU CINDY

LAP 8

1. JAM 09.00 KU 16 PA ILHAM (JMBR) vs RISKY (SMPG)

2. JAM 10.00 KU 18 PA NUR CHOLIS (GSK) vs RAGIL (ACEH)

3. JAM 11.00 KU 14 PA FERO ATAU FAUZI vs BANGKIT (PROB)

4. JAM 13.00 KU 14 PI RACHMALIA ATAU KADEK vs PUTRI SANJUNGAN (GSK)

5. JAM 14.00 KU 16 PA ILHAM ATAU RIZKY RAMADHANI vs FARRAZ

6. JAM 15.00 KU 18 PA NURCHOLIS ATAU RAGIL vs AMIR ATAU RACHMAT

7. JAM 16.00 KU 14 PA DAFA ATAU JODI vs ADAM ATAU YEREMI

8. JAM 17.00 KU 12 PA DANIEL ATAU ANANDA vs RIFKI ATAU ANDI MUHAMMAD

Tidak ada komentar:

Posting Komentar