Jumat, 02 Maret 2012

KEMAYORAN: Order of Play Sabtu 3 Maret 2012

Lap 1.
Jam 08.00, KU 10 Pa, Kenneth Legacy DKI v M. Fadhil G DKI
Jam 09.00, KU 10 Pa, Vitto Alexander TGR v Jason Christopher DKI
Jam 10.00, KU 14 Pa, Elfiando Firmansyah DKI vValenza Agassi DPK
Jam 11.00, KU 16 Pa, Daniel Sanger MDO v Andre Sunarko DKI
Jam 12.00, KU 16 Pi, Febe Ruth P DPK v Ni Made Nindya BGR
Jam 13.00, KU 10 Pa QF
Jam 14.00, KU 14 Pa QF
Jam 15.00, KU 12 Pi SF

Lap 2
Jam 08.00, KU 10 Pa, Samvid Andhare DKI v Alessandro F Law DKI
Jam 09.00, KU 10 Pa, Rifqi Sukma R BGR v Tannael Juanito DKI
Jam 10.00, KU 14 Pa, M. Nursalim SLK v M. Viqri Adriansyah KRWG
Jam 11.00, KU14 Pi, Shamira Azzahra DKI v Sabrina Sobirin DKI
Jam 12.00, KU 12 Pi, Fitriana Sabrina DKI v Atikah P / Nadya Aulia
Jam 13.00, KU 10 Pa QF
Jam 14.00, KU 16Pa QF
Jam 15.00, KU 16 Pi SF

Lap 3
Jam 08.00, KU 10 Pa, Mihir Daswani DKI v Eskar H BALI
Jam 09.00, KU 10 Pa, Rizky Fadillah DKI v Jerall Yasin DKI
Jam 10.00, KU 14 Pa, Iqbal Bilal BTM v Akbar Hidayat DKI
Jam 11.00, KU 14 Pi, Sarah Tahira DKI v Valencia A Sudibyo DKI
Jam 12.00, KU 12 Pi, Sophie Maho Hamada v Prisca Madelyn Nugroho DKI
Jam 13.00, KU 10 Pa QF
Jam 14.00, KU 16 Pa QF
Jam 15.00, KU16 Pi SF

Lap 4
Jam 08.00, KU 10 Pa, Maraja Alif DKI v Joness Pratama DKI
Jam 09.00, KU 10 Pa, Ghitrif Satria DKI v M. Kevindra P Harimurti DKI
Jam 10.00, KU 14 Pa, M. Reza Fakhriadi BMS v Yarinara Suharyadi DKI
Jam 11.00, KU 14 Pi, Almira Rahma MLG v Safira Nadhila Astuti TGR
Jam 12,00, KU 12 Pi, Happyness Beauty Heart DKI v Sabrina Ristawan DKI
Jam 13.00, KU 10 Pa QF
Jam 14.00, KU 16 Pa QF
Jam 15.00, KU 14 Pi SF

Lap 6
Jam 08.00, KU 12 Pa James Rc Sudibyo DKI v Setyo Pambudi DKI
Jam 09.00, KU 12 Pa Surya Krisna DKI v Jonathan P Nahor MDO
Jam 10.00, KU 14 Pa Harrison Soegiarto DKI v Erwan Cahya P BGR
Jam 11.00, KU 14 Pi Tahany Bisyarah SLK v Oxy Gravitasi DKI
Jam 12.00, KU 12 Pi Janice Tjen DKI v Fitriani Sabatini DKI
Jam 13.00, KU 12 Pa QF
Jam 14.00, KU 16 Pa QF
Jam 15.00, KU 14 Pi SF

Lap 7
Jam 08.00, KU 12 Pa Raymond Kartawijaya BDG v Alfian edgar Tjandra DPK
Jam 09.00, KU 12 Pa Jol Andrew Suryadi DKI v Bryan Lee DKI
Jam 10.00, KU 14 Pa Radityo Rasyid TGR v Anthony Wijaya DKI
Jam 11.00, KU 18 Pa, Ivan Stiawan BGR v Andrew Sunarko DKI
Jam 12.00, KU 12 Pa QF
Jam 13.00, KU 16 Pa QF
Jam 14.00, KU 14 Pi SF

Lap 8
Jam 08.00, KU 12 Pa Joshua Gunawan DKI v M. Rizal Muqakir BDG
Jam 09.00, KU 12 Pa Zethya Zainudin BGR v Daniel Gunawan DKI
Jam 10.00, KU 14 Pa Amarif Abimnayu DKI v Fikri Luthfi KRWG
Jam 11.00, KU 16 Pi Nazir Anjani DPK v Sharon C Watupongoh MDO
Jam 12.00, KU 12 Pa QF
Jam 13.00, KU 14 Pa QF
Jam 14.00, KU 18 Pa Aqadrian SP DKI v Ivan Setiawan BGR

Lap 9
Jam 08.00, KU 12 Pa M.Luthfi Maulana DKI v Attar Kusuma P DKI
Jam 09.00, KU 12 Pa Hugo Torang P DKI v M.Adithya M DPK
Jam 10.00, KU 14 Pa Amartya S DKI v Tristan Utama DKI
Jam 11.00, KU 16 Pi Monica Gabriel DKI v Mutiara Clara BTM
Jam 12.00, KU12 Pa QF
Jam 13.00, KU 14 Pa
Jam 14.00, KU 12 Pi SF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar