Sabtu, 03 Maret 2012

KEMAYORAN, Order of Play, Minggu 4 Maret 2012

Lap 1
Jam 08.00, KU 10 Pa SF, Kenneth Legacy DKI v Eskar Bolenanth BALI
Jam 09.00, KU 16 Pa SF, Prayoga Achmadi DKI v M.Adil Aziz Lubis PS
Jam 10.00, Consolations
Jam 11.00, Consolations

Lap 2
Jam 08.00, KU 10 Pa SF,Rifqi Sukma R BGR v Jearll Yasin DKI
Jam 09.00, KU 16 Pa SF, Robertus Kurniawan SBY v Diaz Wibawa DKI
Jam 10.00, KU 10 Pa Final
Jam 11.00, Consolations

Lap 3
Jam 08.00, KU 12 Pa SF, James Rc Sudibyo DKI v Joshua Gunawan DKI
Jam 09.00, Consolations
Jam 10.00, Consolation
Jam 11.00, Consolation

Lap 4
Jam 08.00, KU 12 Pa SF, Bryan Jeremy Lee DKI v M.Aditya M DPK
Jam 09.00, KU KU 12 Pi FiNAL, Fitriani Sabatini DKI v Fitriana Sabrina DKI
Jam 10.00, Consoaltion
Jam 11.00, Consoaltion

Lap 6
Jam 08.00, KU 14 Pa SF, M.Nursalim Yahya SLK v Iqbal Bilal BTM
Jam 09.00, KU 14 Pi FINAL Valencia A Sudibyo DKI vOxy Gravitasi DKI
Jam 10.00, Consolation
Jam 11.00, Consolation

Lap 7
Jam 08.00, KU 14 Pa SF Harrison Soegiarto DKI v Tristan Utama DKI
Jam 09.00, KU 16 Pi FINAL, Sharon C Watupongoh MDO v Mutia Clara BTM
Jam 10.00, Consolation
Jam 11.00, Consolation

Lap 8
Jam 08.00, KU 18 Pa Alqadrian SP BGR v Andrew Sunarko DKI
Jam 09.00, Consolation
Jam 10.00, Consolation
Jam 11.00, Consolation

Lap 9
Jam 08.00, KU 18 Pa, Joshua Azarya DPK v Ivan Setiawan BGR
Jam 09.00, Consolation
Jam 10.00, KU 12 Pa FINAL
Jam 11.00, KU 16 Pa FINAL

Tidak ada komentar:

Posting Komentar