Jumat, 04 Februari 2011

ORDER OF PLAY RemajaTenis Bandung Sabtu 5 Febr 2011

Mulai Pkl 09.00
Pertandingan Tertunda kemarin dimainkan awal

Lap. 1
Main ke 1 KU 16 Pi Laksmi Nuraningsih (TGL) v Mutiara Nurfatimah (TGL)
Main ke 2 KU 16 Pi Tanti Khoerunnisa (BDG) v Aprida Yonda (TGL)
Main ke 3 KU 14 Pa Sanil Andhare (KRWG) v Sultan Audry (BDG)
Main ke 4 KU 12 Pa Hanna Levina (KDS) v Sarah Tahira
Main ke 5 KU 16 Pa Mayreski Patabang (MDO) v Joel Ivander William (BDG)
Main ke 6 KU 16 Pi Haruka / Angelika IL v Rifanti DK/Rifaliani AP
Main ke 7 CONSOLATION
Main ke 8 KU 12 Pa SEMIFINAL M Athaf (BGR) v Rafidya M (LHT)
Main ke 9 KU 16 Pa SEMIFINAL

Lap. 2
Main ke 1 KU 16 Pi Putri Intan Permata Sari (BDG) v Miki Matusyama (DKI)
Main ke 2 KU 10 Pi Fatia A (CRB) v Jennifer Budiman (BDG)
Main ke 3 KU 14 Pa M. Fallah v Haekal Ramadhan (TGR)
Main ke 4 KU 12 Pi Danisa Amalia Erriad (DKI) v Samantha JK Nanere (BDG)
Main ke 5 KU 16 Pa Ferdi Setiawan (BMS) v Deggyandra Luhur (DKI)
Main ke 6 KU 16 Pi Tanti K/Aprida v Kamila/Desi R
Main ke 7 CONSOLATION
Main ke 8 KU 12 Pa SEMIFINAL Daniel Valentino S (PMKS) v Yarinara S (DKI)
Main ke 9 KU 16 Pa SEMIFINAL

Lap. 3
Main ke 1 KU 16 Pi Rifanti Dwi K (BDG) v Rifaliani Achir P (CRB)
Main ke 2 KU 10 Pi Aulia Salsabila v Putri Amirah
Main ke 3 KU 14 Pa Rahmat Hidayat (P.Raya) v Andreas Adi W (BDG)
Main ke 4 KU 12 Pi Valencia Sudibyo(DKI) v Joleta Budiman
Main ke 5 KU 16 Pa Ibnu Nurmahdi (BDG) v Rifat Rasyid (SULBAR)
Main ke 6 KU 14 Pa Bryan H / Ryes C v Radityo / Fadhli NA
Main ke 7 CONSOLATION
Main ke 8 CONSOLATION
Main ke 9 KU 14 Pi SEMIFINAL

Lap. 4
Main ke 1 KU 14 Pi Dina Dinata (LAMP) v Irania Shafira (KRWG)
Main ke 2 KU 16 Pi Kamila Abriana (BDG) v Desy Ratnasari (IDM)
Main ke 3 KU 14 Pa Christian Alvin Edison (BDG) v Andro Dewantoro (TGL)
Main ke 4 KU 16 Pa Tio Juliandi Hutauruk (BDG) v Anggy Pradikta (BGR)
Main ke 5 KU 14 Pa Sanil Andhare/Sultan Audry v Fallah /Haekal R
Main ke 6 CONSOLATION
Main ke 7 KU 12 Pi SEMIFINAL
Main ke 8 CONSOLATION
Main ke 9 KU 14 Pi SEMIFINAL

Lap. 5
Main ke 1 KU Haruka Hirata (BDG) v Angelika Irena Lontoh (MDO)
Main ke 2 KU 14 Pa Bryan Husin (DKI) v Ryes Chriswan (BDG)
Main ke 3 KU 14 Pa Farisa Djoko (BGR) v Tengku M.Bintang P (MDN)
Main ke 4 KU 16 Pi Annisa Tulus W (BDG) v Kamili Abriani/Anna Mariam S
Main ke 5 KU 14 Pa Rahmat H / Andreas AW v Firman /Risky H
Main ke 6 CONSOLATION
Main ke 7 KU 10 Pa SEMIFINAL James Sudibyo (DKI) v Aloysius Tarigan (BDG)
Main ke 8 CONSOLATION

Lap. 6
Main ke 1 KU 16 Pi Kamili Abriani (BDG) v Anna Mariam S (BDG)
Main ke 2 KU 14 Pa Raditya Nugroho (BDG) v Fadhil Nur Azis (BDG)
Main ke 3 KU 14 Pa Firman Halomoan (BDG) v Rizky Hasya (BDG)
Main ke 4 KU 16 Pi Laksmi Nuraningsih / Mutiara Nurfatimah
Main ke 5 KU 14 Pa C.Alvin Edison /Andro D v Farisi D/Tengku MBP
Main ke 6 CONSOLATION
Main ke 7 KU 10 Pa SEMIFINAL Muh.Risal (BDG) v Odeda A (TGR)
Main ke 8 CONSOLATION

Tidak ada komentar:

Posting Komentar