Minggu, 13 Februari 2011

ORDER of PLAY Remaja Jakarta 14 Febr 2011

LAP I
Main ke 1 Jam 09.00 M. Aditya DPK vs Noah Baker DKI
Main ke 2 Jam 10.00 M. Altaf BGR vs Odeda Arazza TGR
Main ke 3 Jam 11.00 Patricia Imanuela DKI vs Siti Nur Arasi DKI
Main ke 4 Jam 12.00 Vitto Alexander vs Bima HerryBon con 10 Pa

LAP II
Main ke 1 Jam 09. 00 Hugo Wai vs Alvian Edgar Tjandra
Main ke 2 Jam 10.00 M. Reza Bjm vs M. Vikry A KRW
Main ke 3 Jam 11.0 Bryan Husin DKI vs Tengku M Bintang MDN
Main ke 4 Jam 12.00 Daniel FGunawan DKI vs Mathew J Nahor DKI Cons 10 PA

LAP III
Main ke 1 Jam 09. 00 Agustine P Palupi DKI vs Ni Made Nindya BGR
Main ke 2 Jam 10.00 Sabrina Sobirin DKI vs Fitriani Sabatini DKI
Main ke 3 Jam 11.00 Sanil A KRW vs Priyank Sony DKI
Main ke 4 Jam 12.00 Luthfi Maulana DKI vs Rasyad Aziz DKI Cons 10 PA

LAP IV
Main ke 1 Jam 09. 00 Tanti Khoerunnisa BDG vs Devi Hasan DKI
Main ke 2 Jam 10.00 Danisa Amalia DKIvs Fitriana Sabrina DKI
Main ke 3 Jam 11.00 Rifaliani Achir Putri vs Agustine Palupi atau Ni Made Nindya
Main ke 4 Jam 12.00 Zethya Zaenudin vs Nizar Gunawan Cons 10 PA

LAP V
Main ke 1 Jam 09. 00 Haruka Hirata BDG vs Desy Ratnasari IDM
Main ke 2 Jam 10.00 Shamira Azzahra DKI vs Irania Shafira KRW
Main ke 3 Jam 11.00 SEMI FINAL Putra 16 th
Main ke 4 Jam 12.00 Anthony Wijaya vs Rafi Hartanto CONS 12 PA
Main ke 5 Jam 13.00 Joleta Budiman vs Maria Aghata Cons 12 Pi
Main ke 6 Jam 14.0 Albert Edgar Tj vs Lukman Fitra Cons 14 Pa
Main ke 7 Jam 15.00 Febe ruth vs Dafa Saukila Cons 14 Pi
Main ke 8 Jam 16.00 Samara vs Niki

LAP VI
Main ke 1 Jam 09. 00 Mayreski Patabang MDO vs Akbar Thio PLB
Main ke 2 Jam 10.00 Jefri Wiranda PDG vs Ammar BJM
Main ke 3 Jam 11.00 SEMI FINAL Putra KU 16
Main ke 4 Jam 12.00 Alfandi Santoso vs Benjamin C Esario Cons 12 Pa
Main ke 5 Jam 13.00 Graciella vs Gusti Nur Amru Cons 14 Pi
Main ke 6 Jam 14.00 Eka Julia vs Sophi Maho Hamada Cons 12 Pi
Main ke 7 Jam 15.00 Andre Sunarko vs Nicolas Ardiawan Cons 14 Pa
Main ke 8 Jam 16.00 Diaz Wibawa vs Joel William Cons 16 Pa
Main ke 9 Jam 17.00 Alif atau Christian vs Nadif F Rahman

LAP VII
Main ke 1 Jam 09. 00 Ivan Setyawan DKI vs Faiz Utama PDG
Main ke 2 Jam 10.00 Samsul Hadi DKI vs Arthur Maruli H DKI
Main ke 3 Jam 11.00 SEMI FINAL KU 16 PA
Main ke 4 Jam 12.00 Abyan Rafi Pasya vs Joshua F Gunawan Cons 12 Pa
Main ke 5 Jam 13.00 Febe Ruth vs Dafa Saukila cons 14 Pi
Main ke 6 Jam 14.00 Alif Naufal F vs Christian Josef cons 14 Pa
Main ke 3 Jam 15.00 Graciella SH vs Febe Ruth
Main ke 4 Jam 16.00 andrew vs Rifat Rasyad

Tidak ada komentar:

Posting Komentar