Kamis, 03 Februari 2011

ORDER OF PLAY RemajaTenis Bandung Jumat 4 Febr 2011

Start Pkl. 09.00

Lap. 1
Main ke 1 KU 10 Pi Aulia Salsabila (TGL) v Jennifer Budiman (BDG)
Main ke 2 KU 12 Pi Sarah Tanira (DKI) v Danisa Amalia Erriad (DKI)
Main ke 3 KU 16 Pa Rifat Rasyid (SULBAR) v Kevin Herwindiatama (DKI)
ISTRAHAT
Mulai Pkl 13.00
Main ke 5 KU 10 Pa James R Sudibyo v Raihan M Firdaus (BDG)
Main ke 6 KU 14 Pi Shamira Azzahra (DKI) v Putu Armini (BALI)
Main ke 7 KU 16 Pi Laksmi Nuraningsih (TGL) v Mutiara Nurfatimah (TGL)
Main ke 8 KU 10 Pi Fatin Afiati (CRB) v Jennifer Budiman (BDG)
Main ke 9 KU 14 Pa N Fallah (BDG) v Haekal Ramadhan (TGR)

Lap 2.
Main ke 1 KU 10 Pi Fatin Afiati (CRB( v Putri Amirtah (BGR)
Main ke 2 KU 16 Pa Thoriq (BGR) v Joel Ivander William (BDG)
Main ke 3 KU 16 Pa Tio Juliandi Hutauruk v Wan Zachary Wan Isa (SIN)
ISTRAHAT
Mulai Pkl 13.00
Main ke 5 KU 10 Pa Kiki Anugrah (BDG) v Odeda Arazza (TGR)
Main ke 6 KU 14 Pi Gusti Noor Amru H (DPK) v Shafira Nadhila (TGR)
Main ke 7 KU 16 Pa Putri Intan Permata Sari (BDG) v Miki Matsuyama (DKI)
Main ke 8 KU 10 Pi Aulia Salsabila (TGL) v Putri Amrah (BGR)
Main ke 9 KU 14 Pa Rahmat Hidayat (P.Raya) v Andreas Adi W (BDG)

Lap. 3
Main ke 1 KU 10 Pi Nabila Sy Zahra (BDG) v Ra,adhani Puspa (LHT)
Main ke 2 KU 16 Pa
Main ke 3 KU 16 Pa Aldhisa Bintang W (BDG) v Anggi Pradika (BGR)
ISTRAHAT
Mulai Pkl 13.00
Main ke 5 KU 12 Pa M.Althaf MB (BGR) v Karan Srivastava (BDG)
Main ke 6 KU 14 Pi Jaqueline Olive (BDG) v Ashley S Supit
Main ke 7 KU 10 Pi Angelia S Nangin (LAMP) v Ramadhani Puspa (LHT)

Lap. 4
Main ke 1 KU 12 Pi Hanna Levina (KDS) v Samantha JK Nanere (BDG)
Main ke 2 KU 16 Pa Ferdi Setiawan (BMS) v Patrick Marshall (DKI)
Main ke 3 KU 16 Pi Haruka Hirata (BDG) v Nurin Amalia (BGR)
ISTRAHAT
Mulai Pl 13.00
Main ke 5 KU 12 Pa Rafidiya Muhammad (LHT) v Muhammad Aji (BDG)
Main ke 6 KU 14 Pi Dina Dinata (LPG) v Irania Shafira (KRWG)
Main ke 7 KU 16 Pi Rifanti Dwi K (BDG) v Rifaliani Achir Putri (CRB)
Main ke 8 KU 14 Pa Bryan Husin (DKI) v Ryes Ch (BDG)
Main ke 9 KU 14 Pa Christian Alvin edison (BDG) v Andro Sewantoro (TGL)

Lap. 5
Main ke 1 KU 12 Pi Joleta Budiman (BDG) v Anggun (BDG)
Main ke 2 KU 16 Pa Deggyandra Luhur (DKI) v Akbar Tio Pamungkas (PLNG)
Main ke 3 KU 10 Pa Aloysius Joel Tarigan (BDG) v Rohan Srivastava (BDG)
ISTRAHAT
Mulai Pkl 13.00
Main ke 5 KU 12 Pa Anindiya Satrio v Daniel Valentino (PMKS)
Main ke 6 KU 16 Pi Annisa Tulus W (BDG) v Niki Mulyani S (BDG)
Main ke 7 KU 16 Pi Pemenang Haruka H / Nurin A v Angelika Irena Lontoh (MDO)
Main ke 8 KU 14 Pa Raditya Nugroho (BDG) v Fadhly Nur Aziz (BDG)
Main ke 9 KU 14 Pa Farisi Djoko (BGR) v Tengku M Bintang P (MDN)

Lap. 6
Main ke 1 KU 12 Pi Chaerunnisa Lubis (DKI) v Valencia Sudibyo (DKI)
Main ke 2 KU 16 Pa Valen Jovi Nahor (MDO) v Ibnu Nurmahdi (BDG)
Main ke 3 KU 10 Pa Muhammad Rizal (BDG) v Zetya Zainudin (BGR)
ISTRAHAT
Mulai Pkl 13.00
Main ke 5 KU 12 Pa Yarinara Suharyadi (DKI) v Allyyan Mahfudz (BDG)
Main ke 6 KU 16 Pi Kamili Abriani (BDG) v Anna Mariam S (BDG)
Main ke 7 KU 16 Pi Tanti Khoerunnisa (BDG) v Aprida Yonda (TGL
Main ke 8 KU 14 Pa Sanil Andhare (KRWG) v Sultan Audry (BDG)
Main ke 9 KU 14 Pa Firman Halomoan (BDG) v Risky Hasya (BDG)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar