Selasa, 01 Februari 2011

Order of Play RemajaTenis 3 Februari 2011

Start Pkl. 09.30

Lap. 1
Main ke 1 KU 10 Pa Lutfi Maulana DKI v Alfin CIAMIS
Main ke 2 KU 10 Pi Putri Amirah (BGR) v Jennifer Budiman (BDG)
Main ke 3 KU 14 Pi Gusti Nur Amru H (DPK) v Monica Gabriel (DKI)
Main ke 4 KU 16 Pi Diyah Nur Iftitah (BDG) v Mutiara Nur Fatimah (TGL)
Main ke 5 KU 10 Pa Sultan Sadiq (BGR) v Rohan Srivastava (BDG)
Main ke 6 KU 10 Pa Pemenang Lutfi/Alvin v Raihan Firdaus (BDG)
Main ke 7 KU 12 Pa Peenang Anindya /Al Ikhsan v Raymond Kartawijaya (BDG)
Main ke 8 KU 14 Pa Sultan Audry (BDG) v Haekal Maulana (BGR)

Lap 2.
Main ke 1 KU 10 Pa Muhamad rilian (LHT) v Zetya Zainuddin (BGR)
Main ke 2 KU 10 Pi Nabilah Sy Xahra (BDG) v Angelia S Nangin )(LAMP)
Main ke 3 KU 14 Pi Amanda Ginting (LAMP) v Safira Nadia Astuti (TGR)
Main ke 4 KU 16 Pi Estu Wulansari (SBG) v Putri Intan Permatasari (BDG)
Main ke 5 KU 10 Pa Muh.Kevindra PH (DKI) v Muh Rizal (BDG)
Main ke 6 KU 10 Pa Aloysius Joel Tarigan (BDG) v Reyhan Riski 9LAMP)
Main ke 7 KU 12 Pa M.Rafi Imanuddin (BDG) v Daniel Valentino (PMKS)
Main ke 8 KU 14 Pa Alif Naufal F (BDG) v M. Fallah (BDG)

Lap. 3
Main ke 1 KU 12 Pa Akbar Hidayat (TGR) v Alif Andika P (BDG)
Main ke 2 KU 12 Pi Hanna Levina (KDS) v Danisa Amalia Erriad (DKI)
Main ke 3 KU 14 Pi Jaqueline Olive (BDG) v Miftahul Rahmi
Main ke 4 KU 16 Pi Samara Wisnoebrata (DKI) v Angelica Irena Lontoh (Manado)
Main ke 5 KU 10 Pa Pemenang M.Brillian/Zetya Zainuddin v Rashad Aziz (DKI)
Main ke 6 KU 12 Pa Karan Srivastava (BDG) v Sebastian Hansel (KDS)
Main ke 7 KU 12 Pa Yarinara Suharyadi (DKI) v Pemenang Rajif M/ Mishael A
Main ke 8 KU 14 Pa Firman Halomon (BDG) v Jammy Sood (BDG)

Lap. 4
Main ke 1 KU 12 Pa Anindya Satrio (TGL) v Al Ikhsan (BGR)
Main ke 2 KU 12 Pi Sarah Tahira (BDG) v Samanta Nanere (BDG)
Main ke 3 KU 14 Pi Dina Dinata (LAMP) v Febe Ruth P (DPK)
Main ke 4 KU 16 Pi Nadya Sri Agustin (CJR) v Rifanti Dwi K (NDG)
Main ke 5 KU 12 Pa M.Kiki Anugrah (BDG) v Mahesa Dwi Putra (LHT)
Main ke 6 KU 12 Pa M.Althaf MB (BGR) v Radityo Nugroho (BDG)
Main ke 7 KU 12 Pa Allyyan Mahfudz (BGR) v M.Viqri Ardiansyah(KRWG)
Main ke 8 KU 14 Pa Fauzi Aulia (BDG) v Andro Dewantoro (TGL)

Lap. 5
Main ke 1 KU 12 Pa Rajif Maulana (TGL) v Mishael Azarya (BDG)
Main ke 2 KU 12 Pi Joleta Budiman (BDG) v Chaerunnisa Lubis (DKI)
Main ke 3 KU 14 Pi Niki Mulyani S (BDG) v Ni Made Nidya D (BGR)
Main ke 4 KU 16 Pi Aprida Yonda (TGL) v Fahira Ainun Nisa (BDG)
Main ke 5 KU 10 Pa Raden Faisal Amir (BDG) v Odeda Arazza (TGR)
Main ke 6 KU 12 Pa Rafidya M (DKI) v pemenang Akbar Hidayat/Alif Andika
Main ke 7 KU 14 Pa Andreas Adi (BDG) v Gilang Raditya (BDG)
Main ke 8 KU 14 Pa Agung Anugrah (BDG) v Farisi Djoko (BGR)

Lap. 6
Main ke 1 KU 10 Pi Aulia Salsabila (TGL) v Fatih Afiati (CJR)
Main ke 2 KU 14 Pi Putu Armini (BALI) v Mutia Alia Umami (krwg)
Main ke 3 KU 16 Pi Fatma A Azahra (Tasikmalaya) v Kamili Abriani (BDG)
Main ke 4 KU 16 Pi Kamila Abriana (BDG) v Karina Garcia (DKI)
Main ke 5 KU 10 Pa James R Sudibyo (DKI) v Rizky Somantri (KRWG)
Main ke 6 KU 12 Pa Muhamas Aji (BDG) v Wisnu Nurwiajayanto (TGL)
Main ke 7 KU 14 Pa Ryes Chriswan (BDG) v Mahesa Darma Putra (Lahat)
Lutfi Maulana

Tidak ada komentar:

Posting Komentar