Rabu, 31 Oktober 2012

Order of Play Jumat 2 Nop 2012

Lap 1
Jam 13.00 KU 10 Pa Ferry DKI v Dimas Aria Pujangga DKI
Jam 14.00 KU 10 Pa Akmal DKI v M.Fadhil Al Ghafary DKI
Jam 15.00 KU 10 Pa Philip HO DKI v Kareem Abdul Hakim DKI
Jam 16.00 KU 10 Pi Joan Astuti DKI v Napacha Karon Sontawong DKI

Lap 2
Jam 13.00 KU 10 Pa Samvid Andhare KRWG v Raihan Deo Purbaya DKI
Jam 14.00 KU 10 Pa Brandon KRWG v Christopher DKI
Jam 15.00 KU 10 Pa Kenneth Johannes DKI v Austin HO DKI
Jam 16.00 KU 10 Pi Warindea Mutmaina DKI V Rina Hasbullah DKI

Lap 3
Jam 13.00 KU 10 Pa Dionisius Veda DKI v P.Yudha KRWG
Jam 14.00 KU 14 Pa Abiyan Rafipasya DKI v Xavier Raturandang DKI
Jam 15.00 KU 14 Pa Arhinsa Rifandi BDG v Idwan Martin DKI
Jam 16.00 KU 10 Pi Sabrina Salma Zain DKI v Gita Maharsi K DKI

Lap 4
Jam 13.00 KU 12 Pi Priska M Nugroho DKI v Adira Martin DKI
Jam 14.00 KU 14 Pa Hilman Satari DKI v M.Sulton Arifsyah KRWG
Jam 15.00 KU 14 Pi Cicie Rosita DKI v Salma Putri Nanda DKI
Jam 16.00 KU 16 Pa Ilham B Nurjadin DKI v Priyank Soni DKI

Lap 6
Jam 13.00 KU 14 Pa Rafi Rasendriya DKI v Kevin Putra DKI
Jam 14.00 KU 14 Pa Karan Srivastava BDG v M. Faiz Aditya DKI
Jam 15.00 KU 16 Pa Panji Untung Setiawan NTB v Felix Sunata Chandra
Jam 16.00 KU 16 Pa M. Rivaldi KRWG v Anggi Ervian KA SMRG

Lap 7
 Jam 13.00 KU 12 Pi Atikah Pemurah KRWG Angeline Joe SRG
Jam 14.00 KU 12 Pi Mabilah Syifasari Zahra BDG v Reina Kaelamanda DKI
Jam 15.00 KU  16 Pa M. Adil Aziz Lubis PMST v Sanil Andhare KRWG
Jam 16.00 KU 16 Pa Faiz Bagas Kurniawan DKI v Diaz Wibawa DKI

Lap 8
Jam 13.00 KU 12 Pi Putri Yasmia DKI v Sabrina Ristrawan DKI
Jam 14.00 KU 14 Pa Fikri Luthfi KRWG v Kawindra Ernault DKI
Jam 15.00 KU 16 Pa Chriatian Johan DKI v Dimas Christantio DKI
Jam 16.00 KU 16 Pa Ezekiel Marvin DKI v Lukman Fitrahsaeri DKI

Lap 9
Jam 13.00 KU 12 Pa Benedict Ernault DKI v Patrick Mahune MDO
Jam 14.00 KU 14 Pa M. Audi Safrial BKL v Hadityo Rasyid Haqi TGRS
Jam 15.00 KU  14 Pa M. Viqri Andriansyah KRWG v Anindya Satria TGRS
Jam 16.00 KU 16 Pa Davin Hanggodo DKI v Tengku Muh Bintang P MDN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar