Rabu, 24 Oktober 2012

Draw KU 12 Tahun

KELOMPOK UMUR 12 PUTRI
1. Wimpi Salsabila PATI v 2. Bye
3. Hasna Habib SKA v 4. Aulia Risma W PWD
5. PNP 37 Restu Ayu Sabrina BLO v 6. Bye
7. Bye v 8. Putri Kerta Jasa Negara GRB
9. Nur Rosida Mega H BLO v 10. Bye
11. Bye v 12. PNP 34 Vera Febriyani PATI
13. Niken Ferlyana PATI v 14. Evita Navratilova PWD
15. Bye v 16. PNP19 Ocha Izdihar SKH

KELOMPOK UMUR 12 PUTRA (revised)
1. PNP 9 Gammas SF Chandra SMG v 2. Bye
3. Moh Roqi SKA v 4. Chalistra Frilah Shandi SRGN
5. M. Khadafy SMG v 6. Adam Prawida SKA
7. Bye v 8. PNP 61 Ariel Sebastian GRBG
9. PNP 29 Adhi Surya Adani SKH v 10. Bye
11. Dimas Rizki Sadewa BLO v 12. Vio Risco Kusuma
13. Iqbal Adsegaf P PWD v 14. Bye
15. Bye v 16. PNP 35 Rivaldo Ardian Hafiz SMG
17. PNP 57 M.Aldi Rahardian SKA v 18. Bye
19. Cahyo Aziz R v 20. Novan Mulyo Santoso WNGR
21. M.Aqil Dirgantara SKA v 22. Jordan Briandika PATI
23. Bye v 24. PNP 26 Faizal Putrantyo BLO
25. PNP 63 Amos Fischel Andoko SLTG v 26. Bye
27. Bye v 28. Febby Wahyu Kusuma SRGN
29, Daffa Alifansyah SKH  v 30. Rajif Maulana TGL
31. Bye v 32. PNP 24 M.Filo Aji Wijaya BTL
 Tidak ada komentar:

Posting Komentar