Jumat, 26 Oktober 2012

REMAJATENIS SOLO: Order of Play Sabtu 27 Okt'12

Lap 1.
Jam 10.00 KU 10 Pa Lucky Chandra SRGN v Ferdya Arya PATI
Jam 11.00 KU 10 Pa Dimas Antonio SKH v Tegar Ramadhan BGR
Jam 12.00 KU 10 Pi Tirana Ghieska SLM v Zhenia Amartya JPR
Jam 13.00 KU 10 Pi Allifea Ayu BLO v Paragista / Jessica
Jam 14.00 KU 10 Pa QF
Jam 15.00 KU 10 Pi SF

Lap 2
Jam 10.00 KU 10 Pa Rendy Setyana KLT v Dusseldorf Dafa SMG
Jam 11.00 KU 10 Pa M.Tito Zuhda BLO v Ramadhan Abdul Khalik SMG
Jam 12.00 KU 10 Pi FarrahraniChandra Dewi SMG v Ayu Eka F PATI
Jam 13.00 KU 10 Pa QF
Jam 14.00 KU 10 Pa QF
Jam 15.00 KU 10 Pi SF

Lap 3
Jam 10.00 KU 10 Pa Bagus Abdullah SRGN v Yanda Danan Jaya SKA
Jam 11.00 KU 10 Pa Ibnu Wasti KLT v Ahmad Sihan SMG
Jam 12.00 KU 10 Pi Fatima Wardoyo SMG v Diah Ayu Novita PATI
Jam 13.00 KU 10 Pa QF
Jam 14.00 KU 16 Pa QF
Jam 15.00 KU 14 Pi SF

Lap 4
Jam 10.00 KU 12 Pa Gammas SF Chandra SMG v Chalistra Frilah Shandy SRGN
Jam 11.00 KU 12 Pi Wimpi Salsabila PATI v Aulia Risma PWD
Jam 12.00 KU 16 Pa Yosris Setiawan SKA v Bagas Prakoso PATI
Jam 13.00 KU 14 Pi SF
Jam 14.00 KU 16 Pa QF
Jam 15.00 KU 14 Pa Rindosa Wijaya PATI v Lingga Kurniawan SMG

Lap 5
Jam 10.00 KU 12 Pa M. Khadafy SMG v Ariel Sebastian GRBG
Jam 11.00 KU 12 Pi Restu Ayu BLO v Putri Kerta Jasa GRB
Jam 12.00 KU 16 Pa Topan Pamungkas WNGR v Abdullah Alam SMG
Jam 13.00 KU 14 Pa Manggi Wardoyo SMG v Stefano Wiryawan SMG
Jam 14.00 KU 16 Pa QF

Lap 6
Jam 10.00 KU 12 Pa Adhi Surya Adani SKH v Dimas Rizki Sadewa BLO
Jam 11.00 KU 12 Pi Nur Rosida Mega H BLO v Vera Febriyani PATI
Jam 12.00 KU 16 Pa Andro Dewantara TGL v Bagus Permono PATI
Jam 13.00 KU 12 Pa QF
Jam 14.00 KU 16 Pa QF

Lap 7
Jam 10.00 KU 12 Pa M,Aldi Ramadian SKA v Cahyo Aziz R SKH
Jam 11.00 KU 12 Pi Niken Ferlyana PATI v Ocha Izdihar SKH
Jam 12.00 KU 14 Pa Dani M.Ghaly SMG v Amarif Abimanyu DKI
Jam 13.00 KU 12 Pa QF
Jam 14.00 KU 12 Pa QF
Jam 15.00 KU 16 Pi Latifah Amylia Dinar SKH v Ni Made Nindya BGR

Lap 8
Jam 10.00   M. Aqil Dirgantara SKA v Faizal Putrantyo BLO
Jam 11.00 KU 14 Pi Fransiska Dwi M SKA v Cindy Noviza SRGN
Jam 12.00 KU 16 Pi Ni Made Nindya BGR v Fani Endina G SRGN
Jam 13.00 KU 14 Pa Luthansa J Priansyah SMG v Ivan Dwi Hascaryo SMG
Jam 14.00 KU 12 Pi SF

Lap 9
Jam 10.00 KU 12 Pa Rajif Maulana TGL v M. Filo Wijaya BTL
Jam 11.00 KU 14 Pi Novia Puspitasari GRB v Safira Muntazah PKL
Jam 12.00 KU 16 Pa Bagas Pratama PATI v Sayed Wagearsa SKA
Jam 13.00 KU 12 Pa QF
Jam 14.00 KU 12 Pi SF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar