Rabu, 24 Oktober 2012

REMAJATENIS SOLO : Jadwal Pertandingan Jumat 26 Okt 2012

RemajaTenis, 25 Oktober 2012 Jadwal pertandingan disusun khusus KU 14 Putri dan KU 16 dipertandingkan Sabtu 27 Oktober 2012.
 
Lap 1
Jam 13.00 KU 10 Pa Fedyan Aray PATI v  Tahajud Kanjeng SKH
Jam 14.00 KU 10 Pa Ibnu Wasti Chandra KLT v M.Dzawan Azmy SRGN
Jam 15.00 KU 10 Pi Angelica DM PATI v Zheina Amartya JPR
Jam 16.00 KU 10 Pi Allifea Ayu Ardani BLO v Tarisya Usverania SKA
Jam 17.00 KU 10 Pa Fauza Rusfha Robani v Rizal Dafa Diatama SKHLap 2 (revised)
Jam 13.00 KU 10 Pa Rendy Setyana  KLT v Raka WNGR
Jam 14.00 KU 10 Pa Muh AbidAttalah v Dimas Antonio SKH
Jam 15.00 KU 10 Pi Diah Ayu Novita YS PATI v Alvelino Sabila Indah BLO
Jam 16.00 KU 10 Pi Fitria Putra Oktafiani SRGN v Farrahrani Chandra Dewi SMG
Jam 17.00 KU 10 Pa Ketut Darma AMB v Yanda Danan Jaya SKA

Lap 3
Jam 13.00 KU 10 Pa M Rahardian Abdul Khalik SMG v v Dhuha Prabu Kafrawing Setyo SKH
Jam 14.00 KU 10 Pi Tirana Ghieska SLM v Lutfi Laila SKA
Jam 15.00 KU 10 Pi Ayu Eka F PATI v Devina Monica SKA
Jam 16.00 KU 10 Pa M. Aufar Alfat KRA v Naufal Ali Ahmadi BLO

Lap 4 (revised)
Jam 13.00 KU 12 Pa Moh Roqi A SKA v Chalistra Frilah Shandi SRGN
Jam 14.00 KU 12 Pi Niken Ferlyana PATI v Evita Navratilova PWD
Jam 15.00 KU 12 Pa M. Cahyo Aziz R v Novan Mulyo Santoso WNGR

Lap 5
Jam 13.00 KU 12 Pa M Khadafy SMG v Adam Prawida SKA
Jam 14.00 KU 14 Pa Lingga Kurniawan SMG v Faisal ZA SKA
Jam 15.00 KU 12 Pa Iqbal Asegaf PWD v RivaldoArdian Hafidh SMG

Lap 6
Jam 13.00 KU 12 Pa Dimas Rizki Sadewa BLO v Vio Frisco Ady Kusuma PATI
Jam 14.00 KU 14 Pa Manggi Wardoyo SMG v Dimas Riski Pratama BLO
Jam 15.00 KU 12 Pa Amos Fische Andoko SLTG v Febby Wahyu Kusuma SRGN

Lap 7
Jam 13.00 KU 12 Pa M. Aqil Dirgantara SKA v Jordan Briandika WNGR
Jam 14.00 KU 14 Pa Stefano Wirawan SMG v Hanif Chaidar WNGR

Lap 8
Jam 13.00 KU 13.00 KU 12 Pa Dava Alifvansyah SKH v Rajif Maulana TGL
Jam 14.00 KU 14 Pa Emmanuel Patrick PATI v Dani Muh.Ghaly SMG

Lap 9
Jam 13.00 KU 12 Pi Hasna Habib SKA v Aulia Risma PWD
Jam 14.00 KU 14 Pa Luthansa J Priansyah SMG v Arvendo Akbar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar