Jumat, 19 Oktober 2012

REMAJATENIS SUMSEL :Order of Play Sabtu, 20 Okt 2012

Lap 1
- Jam 08.00, KU 10 Pi Hafifah Damayanti LPG v Merliana Mona MUBA
- Jam 09.00, KU 12 Pi Farrah Fitria  PLB v Ramadani Puspa LHT
- Jam 10.00, KU 10 Pi Melanie Oka S JMB v Syahida Layla LHT
- Jam 11.00, KU 10 Pi Killa Nurcahya BABEL v Kanaya Firla PLB
- Jam 12.00, KU 14 Pa Rachmad Ramadan JMB v M.Fabian Aimar PLB
- Jam 13.00, KU 10 Pa Satria Oktariano PLB v M. Rafi BABEL
- Jam 14.00, KU 14 Pi Niken Mega Santi PLB v Putri Intan R JMB
- Jam 15.00, KU 12 Pa QF
- Jam 16.00, KU 10 Pa SF
- Jam 17.00, KU 14 Pi SF

Lap 2
- Jam 08.00, KU 10 Pi Karinina Asrif PLB v Kanna Amalia JMB 
- Jam 09.00, KU 12 Pi Reka Belinda BABEL v Kinanti Asrif  PLB
- Jam 10.00, KU 10 Pi Marrield Amakista BTRJ v Talya Magoreta PLB
- Jam 11.00, KU 10 Pi Bella Ayu JMB v Indah Septia LPG
- Jam 12.00, KU 14 Pa Bagus Septiawan LPG v Raden Rajmad JMB
- Jam 13.00, KU 10 Pa Owisa Makuta BABEL v Marsel Ferasetama PLB
- Jam 14.00, KU 16 Pi Agusti Miranda JMB v Suci Saraswati PLB
- Jam 15.00, KU 14 Pa QF
- Jam 16.00, KU 10 Pa SF
- Jam 17.00, KU 14 Pi SF

Lap 3
- Jam 08.00, KU 10 Pi Jasmine Kayla PLB v Narisa Nur Syahrani BTRJ
- Jam 09.00, KU 16 Pa Panji Untung Setiawan NTB v Augie RIAU
- Jam 10.00, KU 16 Pa Akbar Thio Pamungkas PLB v M. Rifki Umri BTRJ
- Jam 11.00, KU 12 Pa Danang Septiawan LPG v M.Irvan Fadli BABEL
- Jam 12.00, KU 14 Pa Roni MB v Ferdi Andhani BABEL
- Jam 13.00, KU 10 Pa Dani Ikhwan LPG v Panji Susilo PLB
- Jam 14.00, KU 10 Pa Fiki Bilal BABEL v Nafi Anggoro DKI
- Jam 15.00, KU 14 Pa QF
- Jam 16.00, KU 12 Pi QF
- Jam 17.00, KU 16 Pa SF

Lap 4
- Jam 08.00, KU 14 Pa Alif Andhika LHT v M. Rafliansyah PLB
- Jam 09.00, KU 16 Pa Mahendra Darma P LHT v Suhada KEPRI
- Jam 10.00, KU  16 Pa Andre Rizaldi PLB v Ade Madang LPG
- Jam 11.00, KU  12 Pa M. Daffa Dityo LB v M Irsandy LHT
- Jam 12.00, KU  14 Pa M. Ridho Yudistira PLB v Rnaldi R/Alfiansyah
- Jam 13.00, KU 14 Pi Khoirunnisa R LPG v Nabilah Balqis BTRJ
- Jam 14.00, KU 12 Pa QF
- Jam 15.00, KU 14 Pa QF
- Jam 16.00, KU 12 Pa QF
- Jam 17.00, KU 16 Pi SF

Lap 5
- Jam 08.00, KU 14 Pa Renaldi Rahmat JMB v Alfiansyah PLB
- Jam 09.00, KU 16 Pa M.Adil Dzil Ikrom PBML v Iqbal Bilal Saputra KEPRI
- Jam 10.00, KU 16 Pa Rizki Nugraha BABEL v Rahmat Hidayat KALTENG
- Jam 11.00, KU 12 Pa Satrio Afrido PLB v Imam Prasetyo LHT
- Jam 12.00, KU 14 Pa M.Valika R PLB v Rifki Andala BABEL
- Jam 13.00, KU 14 Pi Aisyah Purnama S PLB v Anastasya Manalu MEDAN
- Jam 14.00, KU 12 Pa QF
- Jam 15.00, KU 14 Pa QF
- Jam 16.00, KU 12 Pi QF
- Jam 17.00, KU 16 Pa QF

Lap 6
- Jam 08.00, KU 16 Pa Aji Santoso LHT v Julius Darmanto PLB
- Jam 09.00, KU 12 Pa Firnanda Ananta BTRJ v M.Brilian LHT
- Jam 10.00, KU 16 Pa Rafidiya Mohammd LHT v Hermanto KEPRI
- Jam 11.00, KU 14 Pa M. Rahardian BABEL v M.Rifki Akbari BABEL
- Jam 12.00, KU 12 Pi Nyimas aulia LPG v Yukita Sari PLB
- Jam 13.00, KU 14 Pi Dhea Amalia LPG v Intan Purnama Sari BTRJ
- Jam 14.00, KU 12 Pa QF
- Jam 15.00, KU 16 Pa QF
- Jam 16.00, KU 12 Pi QF

Lap 7
- Jam 08.00, KU 12 Pi Raisa Safira KEPRI v Nabilah Putri PLB
- Jam 09.00, KU 12 Pa Kevin Tribuana PLB v Edwin BABEL
- Jam 10.00, KU 12 Pa Farid Al Asad PLB v Alif Rizky D LPG
- Jam 11.00, KU 14 Pa Panji Fahmin JMB v M. Maulana MUBA
- Jam 12.00, KU 16 Pi Selly Rachmawati BTRJ v Yuliani LHT
- Jam 13.00, KU 10 Pi Hafifah D / Merliana M v Kurnia Putri BABEL
- Jam 14.00, KU 10 Pi Karinina A / Khana Amalia v Marrield / Talya M
- Jam 15.00, KU 16 Pa QF

Lap Center Court (Stadion)
- Jam 08.00, KU 12 Pi Alya Amalia MUBA v Reanthy Dhea BABEL
- Jam 09.00, KU 12 Pa M. Tito Nugraha PLB v Mahesa Dwi Raenal LHT
- Jam 10.00, KU 12 Pa Refko Andala BABEL v Leo Suci LHT
- Jam 11.00, KU 14 Pa Alif Andhika / Alfiansyah v Tubagus Roqi PLB
- Jam 12.00, KU 16 Pi Dhea Amalia LPG v Monica Yunitri PLB
- Jam 13.00, KU 10 Pi Jasmine Kayla / Narisa Nur v Melanie Oka / Syahida Layla
- Jam 14.00, KU 10 Pi Killa Nur / Kannaya F v Bella Ayu / Indah Septia
   

Tidak ada komentar:

Posting Komentar