Kamis, 15 September 2011

REMAJATENIS KEMAYORAN: Order Of Play 16 Set 2011

Lap. 1
- Jam 09.00, KU 10 Pa, Jones Purnama DKI) v Javier Rumagit (MDO)
Jam 10.00 KU 10 Pa, Setya Pambudi (DKI) v Hugo Turang (DKI)
Jam 11.00, KU 16 Pa, Valens Nahor (MDO) v Priyank Soni (DKI)
Jam 13.00, KU 14 Pa, Arhinsyah RA (BDG) v Leonardo Sanjaya (DKI)
Jam 14.00, KU 12 Pa, Jordan Purnomo (DKI) v Mihir Daswani (DKI)
Jam 15.00, KU 16 Pa, Joshua Azarya (DPK) v Diaz Wibawa (DKI)
Jam 16.00, KU 10 Pi , Dewita Kusuma (DKI) v Nadya Aulia (BGR)
Jam 17.00, KU 12 Pa, Anthony Widjaja (DKI) v M.Satrio P (BGR)

Lap. 2
- Jam 09.00, KU 10 Pa, M.Rizky Fadhilah (DKI) v Paskal Haurissa (MTRM)
- Jam 10.00, KU 14 Pa, Revaldo Rumagit (MDO) v Panji Untung (MTRM)
- Jam 11.00, KU 16 Pa, Triyuendi R (PKBR) v Jeremy Liem (DKI)
- Jam 13.00, KU 10 Pa, M.Sulthan (BGR) v Kenneth Kusno (DKI)
- Jam 14.00, KU 16 Pa, Bryan Jacobus (DKI) v M.Naufal (DPK)
- Jam 15.00, KU 12 Pa, Alfian Edgar Tjandra(DPK) v Patrick Agustinus (DKI)
- Jam 16.00, KU 12 Pa, Attar Kusuma P (DKI) v Yudea Prabowo (Cikampek)
- Jam 17.00, KU 14 Pi, Patricia Imanuela (DKI) v Jane Levi Andrea (DKI)

Lap. 6
- Jam 09.00, KU 12 Pa, Theodore LToruan(DKI) v Theodore Imanuel(DKI)
- Jam 10.00, KU 14 Pa, Christopher LToruan(DKI) v Christopher Marthin (DKI)
- Jam 11.00, KU 16 Pa,Ivan Setiawan (BGR) v Suwandha Saputra (PKBR)
- Jam 13.00, KU 16 Pa, Andrew Sunarko (DKI) v M.Rifat Rasyid (MJN)
- Jam 14.00, KU 12 Pa, Zethya Zainudin (BGR) v Diego Garcia (DKI)
- Jam 15.00, KU 10 Pa, Vitto Alexander (DKI) v M.Luthfi Maulana (DKI)
- Jam 16.00, KU 10 Pi, Janice Tjen (DKI) v Nabillah Syifasari (BDG)
- Jam 17.00, KU 16 Pi, Nadya Sri Agustin (CJR) v Annisa Nanda (PKBR)

Lap. 7
- Jam 09.00, KU 12 Pi, Anasthasya DS Manalu (MDN) v Nuzlita Andani (DKI)
- Jam 10.00 , KU 12 Pa, Ridwan Nullah (SKBM) v Anindya Satrio (TANGSEL)
- Jam 11.00, KU 10 Pa, Bryan Andersen Utomo (DKI) v Daffa Farras (DKI)
- Jam 13.00, KU 16 Pa, Dimas Kolopita (DKI) v Nicolas Ardiawan (DKI)
- Jam 14.00, KU 12 Pa, Akbar Hidayat (DKI) v Ilham Muslimin (DKI)
- Jam 15.00, KU 10 Pi, Prisca Madelyn Nugroho (DKI) v Natania Nasywa (DKI)
- Jam 16.00 , KU 14 Pi, Christina Febriani (DKI) v Safira Nadila A(TGR)
- Jam 17.00, KU 16 Pi, Haruka Hirata (BDG) v Estu WulanSari (SBG)

Lap 8
- Jam 09.00, KU 12 Pi, Siti Saniah (DKI) v Maulida Dwi (BGR)
- Jam 10.00, KU 16 Pa, Akbar Thio Pangestu (PLBG)
- Jam 13.00, KU 10 Pa, Fahrezy NF (BDG) v Ronald Sanjaya (DKI)
- Jam 14.00, KU 10 Pa, Matthew J Nahor (DKI) v Alessandro Favian Law (DKI)
- Jam 15.00, KU 14 Pi, Febe Ruth P (DPK) v Eka Jukia Christie (DKI)
- Jam 16.00, KU 12 Pa, Giorgio Soemarno (DKI) v William Kusno (DKI)

Lap 9
- Jam 09.00, KU 12 Pa, Erwan Cahya P (BGR) v M. Faiz Aditya (DKI)
- Jam 15.00, KU 16 Pa, Bryan Husin (DKI) v Joel William Ivander S (BDG)
- Jam 16.00 Adha Ryandhy (DKI) v Amartya Syahruzad (DKI)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar