Senin, 19 September 2011

Althaf dan Fitriana keluar sebagai juara KU 12 tahun

RemajaTenis, 18 September 2011, Juara bertahan asal Bogor sebagai unggulan pertama M.Althaf B asal Bogor berhasil kembali menjadi juara setelah difinal mengalahkan andalan DKI James Rc Sudibyo difinal turnamen nasional Remaja Kemayoran Jakarta. Althaf berhasil kalahkan James 83.

Untuk putri kedua saudara kembar Fitriana Sabrina berhasil kalahkan saudaranya sendiri Fitriani Sabatini 85.
sehingga Fitriana keluar sebagai juara tunggal putri turnamen nasional Remaja Kemayoran Jakarta

UNDIAN KEL.UMUR 12 PUTRA

1 M. Althaf MB (BGR) v 2. BYE
3. Adha Ryandhy (DKI) v 4. Amartya Syahruzad (DKI) 83
5. Zehya Zaenudi (BGR) v 6. Diego Garcia (DKI) 89(3)
7. Ridwan Nullah (SKBM) v 8. Anindiya Satrio (TGRS) wo
9. Jutin Barki (DKI) v 10. BYE
11. Theodore L Toruan (DKI) v 12, Theodore Imanuel (DKI) DEFF
13. Giorgio Soemarno (DKI) v 14. William E Kusno (DKI) 82
15. BYE v 16. Joshua Gunawan (DKI)
17. Rafi Rasendiya (DKI) v 18 BYE
19. M. Satrio Pamungkas (BGR) v20. Anthony Widjaja (DKI) 18
21. Attar Kusuma Pratiwa (DKI) v 22. Yudea Prabowo (CKMP) 80
23. BYE v 24. Yarynara Suharyadi (DKI)
25. Akbar Hidayat (DKI) v 26. Ilham Muslimin (DKI) 80
27. Alfian Edgar Tjandra (DPK) v 28. Patrick Agustinus (DKI) 82
29. Erwan Cahya Pratama (BGR) v 30. M. Faiz Aditya (DKI) 84
31. BYE v 32. James Rc Sudibyo (DKI)

Babak Kedua
1 M. Althaf MB (BGR) v 3. Adha Ryandhy (DKI) 80
6. Diego Garcia (DKI) v 7. Ridwan Nullah (SKBM) 84
9. Justin Barki (DKI) v DEFF
13. Giorgio Soemarno (DKI) v 16. Joshua Gunawan (DKI) 86
17. Rafi Rasendiya (DKI) v 20. Anthony Widjaja (DKI) 68
21. Attar Kusuma Pratiwa (DKI) v 24. Yarynara Suharyadi (DKI)36
25. Akbar Hidayat (DKI) v 27. Alfian Edgar Tjandra (DPK) 84
29. Erwan Cahya Pratama (BGR) v 32. James Rc Sudibyo (DKI) 48

Babak Kuarter final
1 M. Althaf MB (BGR) v 6. Diego Garcia (DKI) 82
9. Justin Barki (DKI) v 13. Giorgio Soemarno (DKI) 85
20. Anthony Widjaja (DKI) v 24. Yarynara Suharyadi (DKI) 82
25. Akbar Hidayat (DKI) v 32. James Rc Sudibyo (DKI) 79

Babak Semifinal
1 M. Althaf MB (BGR) v 9. Justin Barki (DKI) 84
20. Anthony Widjaja (DKI) v 32. James Rc Sudibyo (DKI) 79

Babak Final
1 M. Althaf MB (BGR) v 32. James Rc Sudibyo (DKI) 83

UNDIAN KU 12 PUTRI
1. Fitriana Sabrina (DKI) v 2. BYE
3. BYE v 4. Sophie Maho Hamada (DKI)
5. Chairunnisa Lubis (DKI) v 6. BYE
7. Anasthasya D Samantha Manalu (MDN) v 8. Nuzlita Andani (DKI) 80
9. Siti Saniah ((DKI) v 10. Maulida Dwi Auguri (BGR) wo
11. BYE v 12. Sarah Tahira (DKI)
13. Jennifer Budiman (BDG) v 14. BYE
15. BYE v 16. Fitriani Sabatini (DKI)

Babak Kedua
1. Fitriana Sabrina (DKI) v 4. Sophie Maho Hamada (DKI) 81
5. Chairunnisa Lubis (DKI) v 7. Anasthasya D Samantha Manalu (MDN) wo
10. Maulida Dwi Auguri (BGR) v 12. Sarah Tahira (DKI) 18
13. Jennifer Budiman (BDG) v 16. Fitriani Sabatini (DKI)08


Babak Semifinal
1. Fitriana Sabrina (DKI) v 7. Anasthasya D Samantha Manalu (MDN) 80
12. Sarah Tahira (DKI) v 16. Fitriani Sabatini (DKI)08


Babak Final
1. Fitriana Sabrina (DKI) v 16. Fitriani Sabatini (DKI) 85

Tidak ada komentar:

Posting Komentar