Sabtu, 30 Juli 2011

REMAJA ELITECLUB: Order of Play 31 Juli 2011

Jadwal Minggu 31 Juli 2011

Lap 4
- Mulai pkl. 10.00, KU 10 Pi FINAL, Nadya aulia (BGR) v Prisca Madelyn N (DKI)
- Pkl. 11.00, KU 12 Pa FINAL, Daniel Valentino Soemarno (PMKS) v James S/Fikri L

Lap 5
- Mulai pkl. 10.00, KU 12 Pi FINAL, Nisrina Indira (DPK) v Kishi Alandra (DPK)
- Pkl. 11.00 FINAL Jonathan Nahor/Daniel Gunawan v Kenneth Legacy (DKI)

Lap 6
- Mulai pkl. 09.00, KU 10 Pa SEMIFINAL Jonathan Pildasi Nahor (MDO) v Daniel Gunawan (DKI)
- Pkl. 10.00, KU 14 Pi FINAL, Siti Nur Arasy (DKI) v Valencia Sudibyo (DKI)
- Pkl. 11.00, KU 14 Pa FINAL, Prayoga Ahmadi (DKI) v Jerey Liem (DKI)

Lap 7
- Mulai pkl. 09.00 KU 12 Pa SEMIFINAL James Sudibyo (DKI) v Fikri Luthfi (KRWG)
- Pkl. 10.00 KU 16 Pi FINAL, Agustine Palupi (DKI) v Dita Feriana (KRWG)
- Pkl. 11.00, KU 16 Pa FINAL, Faiz Utama R (PDG) v Priyank Soni (DKI)

Lap 8
- Mulai pkl. 09.00, KU 18 Pa, Ilham Nur kbar (Riau) v Daniel Kawengian (MDO)
- Pkl. 10.00 , KU 18 Pa, Arief Ridwansyah (Riau) v M. Lordy Hurdono (DKI)
- Pkl. 11.00, KU 12 Pi CONS. Safira Nabila Astuti (TGR) v Nabila Putri naomiva (BGR)

Lap 9
- Mulai pkl. 09.00, KU 10 Pa CONSOL, M.Luthfi Maulana (DKI) v Tegar Ramadhan W (BGR)
- Pkl. 10.00, KU 12 Pa CONSOL, Faiz Aditya (DKI) v Ridwan Nullah (DKI)

Lap 10.
- Mulai pkl. 09.00 , KU 16 Pa CONS, Jopy Valen Nahor (MDO) v Matthew Jeremy (DKI)
- Pkl. 10.00, KU 14 Pa CONSOL. Faiz Bagas (DKI) v Panji Untung Setiawan (MATARAM)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar