Jumat, 22 Juni 2012

ORDER of PLAY Sabtu ,23 Juni 2012

Lapangan CARINGIN

Lap 1

1. Jam 09.00 KU 12 Pi Thasaporn Lokna THA vs Nisrina Indira Afifah BGR
2. Jam 10 00 KU 14 Pa Christian Alvin Edison BDG vs Sirawit Daosengsawang THA

Lap 2
1. Jam 09.00 KU 12 Pa Althaf Al Baihaqi BGR vs M. Rizal Muzaqir  BDG
2.Jam 10.00 KU 14 Pi Sunatcha Kraiya THA vs Shevita Aulana KDS

Lap 3
1. Jam 09,00 KU 10 Pa Javier Rumagit MDO vs Rifky Sukma Ramadhan BGR

Tidak ada komentar:

Posting Komentar