Rabu, 04 April 2012

RemajaTenis-Jatim-2: Draw KU18 tahun

1. Cempi Afdol GSK v 2, BYE
3. BYE v 4. Hajerun H SBW
5. Agus Putra KLS v 6. BYE
7.M. Aissyasuadi SBW v 8. Reczy Merando GSK
9. Amir Irianto SBY v 10. Rakhmad Firmansyah GSK
11. BYE v 12. Tri Nurcholis GSK
13. Raditya Kirana BLT v 14. Aziz Mayong GSK
15. BYE v 16. Budi Juliansyah ACEH

Tidak ada komentar:

Posting Komentar