Kamis, 19 April 2012

RemajaTenis Balikpapan: DRAW KU 10 Tahun

PUTRA
1. Andre Saputra PALU v 2. Firnas M BERAU
3. Yusuf Wira Dwi Kusuma BPN v 4. Angga Saputra BERAU
5. Muh. Safril PALU v 6. M. Farhan BERAU
7. Marcelinus Wira Yudha SMD v 8. Iqbal Ramadhan BERAU

PUTRI
1. Fira Nurul Syahbella PALU v 2. BYE
3. Slsabila SMD v 4. Gabriella Hanna Mustika BPN
5. Prisciela PALU v 6. Diva Maulida SMD
7. BYE v 8. Syahra Salsabil PALU

Tidak ada komentar:

Posting Komentar