Jumat, 07 Oktober 2011

ORDER of PLAY Sabtu 08 Oktober 2011

Lap  1.
1. Jam 09.00 KU 10 PA Jonathan P Nahor MDO v M. Nabil PRM
2 .Jam 10.00 KU 10 PA M. Farid Aqil PLB v Kevin Tribuana PLB
3. Jam 11.00 KU 10 PA Revan Reza BBL v Deni Heriyanto PLB
4. Jam 12.00 KU 10 PI  Farah Fitria a PLB v Cyndi
5. Jam 13.00 KU 12 PI  Danis Amalia E BDG v Balqis BBL
6. Jam 14.00 KU 12 PI  Cecilia  Anthony LHT v  Nisrina  DPK
7. Jam 15.00 KU 12 PA  Rasyfatus  PLB  v M. Rifki BBL
8. Jam 16.00 KU 10 PA
9. Jam 17.00 KU 16 PA
10.Jam 18.00 KU 14 PA

Lap  2
1. Jam 09.00 KU 10 PA  Januar Wiryanadi PLB v Owissa Annas BBL
2. Jam 10.00 KU 10 PA Rama  v Hammam Firaus PLB
3. Jam 11.00 KU 10 PA Afnan Nabil PYKB v Mattew J Nahor MOD
4. Jam 12.00 KU 10 PI  Jasmine PLB v Melani Oka Sabina JMB
5. Jam 13.00 KU 12 PI   Putri Intan PYKB  v Niken Megasanti PLB
6. Jam 14.00 KU 12 PA   M. Altaf   BGR v  Satria Afrindo PLB
7. Jam 15.00 KU 12 PA   Ifan Kurnia  PLB v Manggi Wardoyo
8. Jam 16.00 KU 10 PA
9. Jam 17.00 KU 16 PA
10. Jam 18.00 KU 14 PA

Lap 3

1.Jam 09.00 KU 10 PA  M. Daffa Dityo   PLB v M. Irsandy Hariyanto LHT
2.Jam 10.00 KU10 PA  Yoga Putra Jaya v Mahesa Dwi  RP   LHT
3.Jam 11.00 KU 10 PI  Fatima Wardoyo  SMG v  Iftikah Aini PRM
4.Jam 12.00 KU 10 PI  Kinanti Azahra  PLB v Anna Kawengian MDO
5.Jam 13.00 KU 12 PI  Rauda PLB v Salsabila PRM
6.Jam 14.00 KU 12 PA M Audi Safrial BKL  v Fauzan Azima  PRM
7.Jam 15.00 KU 10 PA  
8.Jam 16.00 KU 10 PA
9.Jam 17.00 KU 16 PA
10.Jam 18.00 KU 18 PA Daniel Kawengian MDO v Catri Al Fadil PLB

Lap  4

1. Jam 09.00 KU 14 PA Mahendra Darma P  LHT v  MOH.Dika Alvando BBL
2. Jam 10.00 KU 14 PA Farras PDG v M. Fachrul  P PLB
3. Jam 11.00 KU 14 PA M. Aga Sumarno PLB v Raden Rahmad  H JMB
4. Jam 12.00 KU 16 PA Yudha Arvianda LPG v  M. Rifat Rasid MJN
5. Jam 13.00 KU 16 PA  M. Fairizki  LPG v Andrew P Sunarko  SMG
6. Jam 14.00 KU 16 PA Ferdi Setiawan  BMS v Dimas  PLB
7. Jam 15.00 KU 14 PI  Irania Shaira   KRW v Rellya Annisa Putri PLB
8. Jam 16.00 KU 14 PI Gusnita Permitasari PDG  v Shamira Azzahra  DKI
9. Jam 17.00 KU 16 PA
10. Jam 18.00 KU 18 PA  David Tarmuzi PLB  v  Rommy Irawan LHT

Lap 5

1. Jam 09.00 KU 14 PA  Fio Agusti   JMB  v  Alfiansyah  PLB
2. Jam 10.00 KU 14 PA  Agung Pambudi   PLB v Tubagus Roqi  Plb
3. Jam 11.00 KU 14 PA   Renaldi R  v  Andre P Sunarko  SMG
4. Jam 12.00 KU 16 PA   Joel Evander William BDG  v M Faisol Riska  LPG

5. Jam 13.00 KU 16 PA  Avaldo Tantra  LPG  v Anggi Pradika BGR
6, Jam 14.00 KU  16 PA Andre Rizaldi PLB v Akbar Thio  P  PLB
7. Jam 15.00 KU 14 PI  Melati SLK v Ananda Faila  JMB
8. Jam 16.00 KU 16 PI  Saumi Rahma   PLB  v  Azika Aulinda PLB

9. Jam 17.00 KU14 PA
10. Jam 18.00 KU 18 PA Adi Madang  LPG v  Aldi Sutrisno  PLB

Lap 6

1. Jam 09.00 KU 14 PA   Ade Madang LPG  v Robby Ardiansyah  PLB
2. Jam 10.00 KU 14 PA   Roni   JMB v  Achmad Rizki N BBL
3. Jam 11.00 KU 16 PA   Faiz Utama Ridho  PDG v  Erlangga Estu A LHT
4. Jam 12.00 KU 16 PA   Solihin LPGS   v Mayresky Patabang MDO
5. Jam 13.00 KU 16 PI    Sharon Watupongoh MDO  v Monica  PLB
6. Jam 14.00 KU 16 PI    Desi Ratnasari IDM  v   Maria Nur Milasari PLB
7. Jam 15.00 KU 14 PI   Fadzilah Utami  BBL  v  Dewi Anggraini JMB
8. Jam 16.00 KU 16 PI   Hera Ratnasari PLB v Nurachmaningsih LPG
9. Jam 17.00 KU 14 PA 
10.Jam 18.00 KU 18 PA  M. Iqbal Reza PLB v Trio Wardana Yudistira SMSTidak ada komentar:

Posting Komentar