Selasa, 18 Oktober 2011

ORDER of PLAY RABU 19 Oktober 2011

Lap1

1. Jam 09.00 KU 10 PA Jonathan P Nahor DKII v Muh. Naseem DKI
2. Jam 10.00 KU 10 PA M.Rizal Muzakir BDG v Daniel Gunawan DKI
3. Jam 11.00 KU 12 PA M. Reza Fakhriadi BMS v Yarinara Suharyadi DKI
4. Jam 13.00 KU 10.PI Aulia Salsabila TGL v Nadya Aulia BGR
5. Jam 14.00 KU 10 PA Andi M Indrio/Pascal Drik v M Akbar Ranandito/ Setyo Pambudi
6. Jam 15.00 KU 10 PI Janice Tjen/ Prisca Madelyn v Angeline Adestasia /Dewita Kusumawardani

Lap 3

1. Jam 09.00 KU 10 PA Kevindra Putra P Harimurti DKI v Joel Andrew Suryadi DKI
2. Jam 10.00 KU 12 PA M. Althaf B BGR v Yogi Andriansyah DPK
3. Jam 11.00 KU 12 PA Stevano Wirawan SMG v Wisnu Nur WijayantoTGL
4. Jam 12.00 KU 12 PI Fitria NA S DKI v Beatrice Chandra Iswara PATI
5. Jam 13.00 KU 10 PA M.Sulthan / Nicolas Eleazar v Jones Pratama /Rizki Padilah
6. Jam 14.00 KU 12 PI Joleta Budiman/Jennifer Budiman v Putri Septiani / Delia Putri

Lap 6

1. Jam 09.00 KU 10 PA M. Luthfi Maulana DKI v Kenneth Legacy DKI
2. Jam 10.00 KU 12 PA Giorgio Soemarno DKI v Akbar Hidayat DKI
3. Jam 11.00 KU 10 PI Happynes Beautyheart TGR v Dhita Latuheru DKI
4. Jam 12.00 KU 12 PI Hanna Levina KDS v Fitriani Sabatini DKI
5. Jam 13.00 KU 12 PA M.Ilham M/Galih Fadel R v Aloysius Joel T/ Alfian Edgar Tjandra
6. Jam 14.00 KU 12 PI Sarah Tahira/ Sophie Maho Hamada v Siti Saniah/ Nadila Nasya

Lap 7

1. Jam 09.00 KU 14 PA Prayoga Achmadi DKI v Ezekiel Marvin DKI
2. Jam 10.00 KU 14 PA Fadly Nur A BDG v Fuadi Rajabaja DIY
3. Jam 11.00 KU 14 PA M. Yazid Daulai MDN v Haekal Ramadhan DKI
4. Jam 12.00 KU 14 PI Safira Nadhila TGR v Oxy Gravitasi TGR
5. Jam 13.00 KU 14 PA M. Adil Aziz/Robertus Kurniawan v Obert Mattew / Muh Yazid D
6. Jam 14.00 KU 14 PA Sabrina S/ Safira N v Eka Julia K / Gusti Noor Amru

Lap 8

1. Jam 09.00 KU 14 PA Yoga Pina Satria SDA v Alvin Edison BDG
2. Jam 10.00 KU 14 PA Panji Untung MTR v Robertus Kurniawan SBY
3. Jam 11.00 KU 14 PA Algha Kurnia DKI v Obert Mattew SMG
4. Jam 12.00 KU 14 PI Valecia Soedibyo DKI v Setia Indri KTM
5. Jam 13.00 KU 14 PA Daffa Irianto / M. Muflizar v Pryoga A/ Alvin C Edison
6. Jam 14.00 KU 14 PA Oxy Gravitasi/ Valencia Soedibyo v Patricia Imanuela / Febe Ruth

Lap 9

1. Jam 09.00 KU 14 PA M. Adil Azis MDN v Daffar Irianto SBY
2. Jam 10.00 KU 14 PA Elfiando Firmansyah DKI v Yoga Argisyah Putra DPK
3. Jam 11.00 KU 14 PI Siti Nur Arasy DKI v Shamira Azzahra DKI
4. Jam 12.00 KU 14 PI Panji Untung/ Haekal Ramadhan v Fadly Nur A / Yoga Argisyah Putra
5. Jam 13.00 KU 14 PA Fabien Haurisa/Elfiando Firmansyah v Fuadi Rajabaja/Yoga Pina Satria

UNTUK GANDA KU 10 DAN 12 PA MAIN DUA KALI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar