Sabtu, 08 Oktober 2011

ORDER 0f PLAY MINGGU 09 Okt 2011

Lap  1.
1.Jam 09.00  Ku 10  Pi    Iftikah Aini  PRM v Farah Fitria Asmarani  PLB
2.Jam 10.00  Ku 12  Pa   Althaf Baihaqi  BGR v M. Audi Safrial   PLB
3.Jam 11.00  Ku 16  Pi    Desi Ratna Sari IMD  v  Sharon Watupongoh  MDO
4.Jam 12.00  Ku 10  Pi    Final
5.Jam 13.00  Ku 16  Pa   Final

Lap 2

1. Jam 09.00  Ku 10 Pi    MelaniOka Sabina  JMB  v  Ana Kawengian  MDO
2.Jam 10.00   Ku  12 Pa  M. Rifki BBL  v  Ifan Kurnia Putra  PLB
3.Jam 11.00   Ku  16 Pi   Azika Olinda  PLB  v  Nurachmaningsih  LPG
4.Jam 12.00   Ku   10 Pa   Final

Lap  3
1.Jam 09.00  Ku 12  Pi    Danis Amalia   DKI  v  Niken Mega Santi  PLB
2.Jam 10.00  Ku 14  Pi    Irania Shfira  KRW  v  Ananda Faila  S   JMB
3.Jam 11.00  Ku 16 Pa   Faiz Utama Ridho  PDG  v Joel   atau  Akbar  
4.Jam 12.00  Ku 10 Pa   Final
5.Jam 13.00  Ku 18 Pa   Final

Lap  4

1.Jam  09.00  Ku  12  Pi  Salsabila Hamala  PRM  v  Nisrina Indira   DPK
2.Jam 10.00   Ku  14  Pi  Dewi Angraini JMB v   Gusnita Permitasari  PDG
3.Jam 11.00   Ku  16  Pa  M. Faisal Riski  LPG atau Anggi Pradika BGR v Mayreski Patabang  MDO
4.Jam 12.00   Ku  12  Pa  Final
5.Jam 13.00   Ku  14  Pa  Final

Lap  5

1. Jam 09.00  Ku  10 Pa  Jonathan  P  Nahor  MDO v  M. Daffa Dityo  PLB
2. Jam 10.00  Ku  14 Pa  M. Fio Agusti  JMB  v   Farras   PDG
3. Jam 11.00 Ku   18 Pa  Daniel K atau  Catri Alfadil   v  Rommy Irawan LHT
4. Jam 12.00 Ku   14 Pi Final
5. Jam 13.00 Ku   16 Pi Final

Lap 6
1.Jam 09.00  Ku 10 Pa   Mahesa Dwi R P  LHT   v   Adnan Nabil PYKB
2.Jam 10.00  Ku 14  Pa  Agung Prambudi atau  Roni   v  M. Aga S   atau Andre  P Sunarko
3.Jam 11.00  Ku 18  Pa  Adi Madang  atau   Aldi Sutrisno v Iqbal Reza  atau Trio Wardana


Tidak ada komentar:

Posting Komentar