Rabu, 19 Oktober 2011

ORDER of PLAY Kamis 20 Okt 2011

Lap 6

1. Jam 09.00 KU 10 PA M. Naseem DKI v Kevindra P Harimurti DKI
2. Jam 10.00 KU 12 PA M. Althaf B BGR v Yogi Andriansyah DPK
3. Jam 11.00 KU 14 PI Febe Ruth Pricila DKI v Siti Nur Arasy DKI
4. Jam 12.00 KU 12 PI Hanna Levina/beatrice Chandra Iswara v joleta Budiman/Jennifer Budiman
5. Jam 13.00 KU 12 PA Yogi Andriansyah / M. Surya Kresna v Giorgio Soemarno/M .Althaf Dhaigullah
6. Jam 14.00 KU 14 PI Setia Indri Harti/Siti Nur Hartati v

Lap 7

1. Jam 09.00 KU 12 PA M. Rizal BDG v M. Luthfi Maulana DK
2. Jam 10.00 KU 12 PA Stevano Wirawan SMG v Akbar Hidayat DKI
3. Jam 11.00 KU 14 PI Oxy Gravitasi TGR v Setia Indri Harti KTM
4. Jam 12.00 KU 12 PI Sarah Tahira/Sophie Maho Hamada v Fitriana Sabrina /Fitriani Sabatini
5. Jam 13.00 KU 12 PA Anindya Satria/ Wisnu Nur Wijayanto v Fikri Luthfi /M.Reza Fakhriadi
6. Jam 14.00 KU 14 PI Oxy Gravitasi /Valencia Soedibyo v Irania Shafira / Shamira Azzahra

Lap 8

1. Jam 09.00 KU 14 PA Prayoga Achmadi DKI v Christian Alvin Edison BDG
2. Jam 10.00 KU 14 PA Yoga Argisyah Putra DPK v Haekal Ramadhan DKI
3. Jam 11.00 KU 10 PI Nabilah Syifasari Zahra/Happynes Beautyheart v Nabila Fitria Salsabila/Aulia Salsabila
4. Jam 12.00 KU 14 P Robertus K / M.Adil Azis v
5. Jam 13.00 KU 10 PA Kevindra P Harimurti / Kenneth Legacy

Lap 9

1. Jam 09.00 KU 14 PA M. Adil Azis Lubis MDN v Fuadi Rajabaja DIY
2. Jam 10.00 KU 14 PA Algha Kusuma Pratiwa DKI v Robertus Kurniawan SBY
3. Jam 11.00 KU 14 PA Jane Tjen / Prisca Madelyn v Nadya Aulia/ Dhita Latuheru
4. Jam 12.00 KU 14 PI Prayoga Achmadi/Christian Alvin Edison v Fuadi Rajabaja/ Yoga Pin Satria
5. Jam 13.00 KU 10 PA Tanael Julianto/Muhammad Naseem v Daniel Gunawan/ Vitto Alexander

Tidak ada komentar:

Posting Komentar