Kamis, 20 Oktober 2011

ORDER of PLAY Jum'at 21 Okt 2011

Lap 6

1. Jam 09.00 KU 10 Pi Aulia Salsabila TGL v Ditha Latuheru DKI
2. Jam 10.00 KU 10 PA Muhammad Naseem DKI v M. Rizal Muzakir BDG
3. Jam 11.00 ISTIRAHA SHOLAT JUM AT
4. Jam 12.00
5. Jam 13.00 KU 10 PI Happynes Beautyheart / Nabila Syafasari Zahra v Ditha Latuheru/Nadya Aulia
6. Jam

Lap 7

1. Jam 09.00 KU 12 PI Hanna Levina KDS v Fitriana Sabrina DKI
2. Jam 10.00 KU 12 PA M. Reja Fakhriadi BMS v Stevano Wirawan DKI
3. Jam
4. Jam
5. Jam 13.00 KU 12 PI Beatrice Chandra / Hanna Levina v Fitriana Sabrina/Fitriani Sabatini

Lap 8

1. Jam 09.00 KU 14 PA Prayoga Achmadi DKI v Fuadi Rajabaja DKI
2. Jam 10.00 KU 14 PI Siti Nur Arasy DKI v Setia Indri Harti KTM
3. Jam
4. Jam
5. Jam 13.00 KU 10 PA Joel Andrew Suryadi / M.Rizal Muzakir v Daniel Gunawan / Vitto Alexander
6. Jam 14.00 KU 14 PI Setia Indri Harti/ Siti Nur Arasy v Oxy Gravitasi / Valencia Soedibyo

Lap 9

1. Jam 09.00 KU 14 Pa Algha Kusuma Pratiwa Dkiv Yoga Argisyah Putra DKI
2. Jam
3. Jam
4. Jam
5. Jam 13.00 KU 12 PA M Althaf Daifullah / Giorgio Soemarno v Fikri Luthfi/M. Reza Fakhriadi BMS
6. Jam 14.00 KU 14 PA Fadhly Nur Azis / Yoga Argisyah Putra v Fuadi Rajabaja / Yoga Pina Satria

Tidak ada komentar:

Posting Komentar