Kamis, 05 Januari 2012

Order of Play RemajaTenis Jakarta-1

RemajaTenis, 5 Januari 2012. Turnamen nasional RemajaTenis Jakarta-1 tahun 2012 dimulai tanggal 6 Januari 2012 di Pusat Tenis Kemayoran. Jadwal pertandinga dimulai pukul 13.00.

ORDER OF PLAY
Lap. 1
Jam 13.00 KU 10 Pa, Rizky Fadillah DKI v Jerall Yasin DKI
Jam 14.00 KU 12 Pa, P. Yudea Prabowo KRWG v Daniel Gunawan DKI
Jam 15.00 KU 12 Pi, Bestari Pramudita BGR v Nadila Nasya DKI
Jam 16.00 KU 16 Pa, Panji Untung S DKI v Faiz Bagas Kurniawan DKI

Lap. 2
Jam 13.00 KU 10 Pa, M.Fadhil Al Ghifary DKI v Muh. Ammar LAMP
Jam 14.00 KU 12 Pa, Odeda M Arazza TGR v Alec DKI
Jam 15.00 KU 12 Pi, Riena Kaelamanda DKI v Nadya Aulia BGR
Jam 16.00 KU 16 Pa, Lukman Fitrahsaeri DKI v Syafrudin Hambali DKI

Lap. 3
Jam 13.00 KU 10 Pa, M. Kiki Anugra BDG v Jeremy Suryawan DKI
Jam 14.00 KU 12 Pa, Luthfi Maulana DKI v Rafi Rasendrria P BGR
Jam 15.00 KU 12 Pi, Windy Waluyo DKI v Natania Naswa DKI
Jam 16.00 KU 18 Pa, Ivan Syafri H BKI v Raden Adam DKI

Lap. 4
Jam 13.00 KU 12 Pa, Hugo Torang DKI v Alfian Edgar Tjandra DPK
Jam 14.00 KU 12 Pa, Rifky Somantri CKPK v Jonathan P Nahor MDO
Jam 15.00 KU 12 Pi, Siti sania DKI v Jefanny Suryawan DKI
Jam 16.00 KU 18 Pa, Gilang Ramadhan TGR v Alqadrian S BGR

Lap. 6
Jam 13.00 KU 12 Pa, M.Ridwan Nullah DKI v Patrick Tjandra DKI
Jam 14.00 KU 12 Pa, Jeremy Yasin DKI v Joshua Gunawan DKI
Jam 15.00 KU 14 Pa, T. Ghazy < Anshari DKI v Amarif Abimanyu DKI
Jam 16.00 KU 18 Pi, Aprida Yonda IDM v Sammara Wisnoebrata BGR

Lap 7
Jam 13.00 KU 12 Pa, M, Adithya M DPK v Shandy Firsan BJM
Jam 14.00 KU 14 Pa, Rio Chandra DKI v Adha Ryandhy DKI
Jam 15.00 KU 14 Pa, Ferdy Akbar H BKL v Michael Jordan DKI

Lap 8
Jam 13.00 KU 14 Pa, Kilamedida Iswantoro DKI v M. Faiz Adithya TGR
Jam 14.00 KU 14 Pa, M. Viqri Andriansyah KRWG v Amartya Syahruzad DKI
Jam 15.00 KU 14 Pa, M. Audi Syafrial BKL v Achmad Fadhil N DPK

Lap. 9
Jam 13.00 KU 14 Pa, Dimas Christantio DKI v M.Yazid Daulay MDN
Jam 14.00 KU 14 Pa, Anindya Satria TGRS v M. Rafi Imanudin BDG
Jam 15.00 KU 14 Pa, Widhy Gilang Satria DKI v Romano T Simanuhuruk

Tidak ada komentar:

Posting Komentar