Sabtu, 07 Januari 2012

ORDER of PLAY Minggu 8 Januari 2012

Lap. 1.
1. Jam 09.00 KU 10 Pa SF, Hugo Wai DKI v Mihir Daswani DKI
2. Jam 10.00 KU 12 Pa SF, Odeda M Arazza TGR v M. Aditya Mulyadi DPK
3. Jam 11.00 CONSOLATION
4. CONSOLATION

Lap. 2
1. Jam 09.00 KU 10 Pa SF, Jones Pratama DKI v Rifky Sukma R BGR
2. Jam 10.00 KU 12 Pa SF, Rafi Rasendria BGR v Joshua Gunawan DKI
3. Jam 11.00 CONSOLATION
4. CONSOLATION

Lap 3
1. Jam 09.00 KU 12 Pi SF, Sofie Maho Hamada DKI v Atikah Pemurah KRWG
2. Jam 10.00 KU 14 Pa SF, M.Adil Aziz Lubis MDN v M. Audi Safrial BKL
3. Jam 11.30 CONSOLATION
4. CONSOLATION

Lap 4
1. Jam 09.00 KU 12 Pi SF, Windy Waluyo DKI v Siti Saniah DKI
2. Jam 10.00 KU 14 Pa SF, Harrison Soegiarto DKI v .M. Viqri Andriansyah KRWG
3. Jam 11.30 CONSOLATION
4. CONSOLATION

Lap 6
1. Jam 09.00 KU 14 Pi SF. Sabrina Sobirin DKI v Tahany bisyarah SLK
2. Jam 10.30 KU 16 Pi SF, Angelica Irena Lontoh BALI v Dyah Nur Iftitah BDG
3. Jam 12.00 KU 10 Pa FINAL
4. Jam 13.00 KU 12 Pa FINAL

Lap 7
1. Jam 09.00 KU 14 Pi SF, RA Melati SLK v Safira nadhila astuti TGR
2. Jam 10.30 KU 16 Pa Romano T Simanuhuruk DKI v Diaz Wibawa DKI
3. Jam 12.00 KU 12 Pi FINAL
4. Jam 13.00 KU 16 Pi FINAL

Lap 8
1. Jam 09.00 KU 18 Pi Dita Feriana KRWG v Samara wisnoebarata DPK
2. Ja m 10.30 KU 16 Pa Panji Untung DKI v Fernando daniel Sanger MDO
3. Jam 12.00 KU 18 Pa Gilang Ramadhan DKI v Raden Adam DKI
4. Jam 13.30 KU 16 Pa Final

Lap 9
1. Jam 09.00 KU 18 Pi Aprida Yonda IDM v Estu Wulan Sari SBG
2. Jam 10.30 KU 18 Pa Ivan Safri BKL v Alqadrian S bGR
3. Jam 12.00 KU 14 Pi
4. Jam 13.30 KU 14 Pa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar