Kamis, 24 November 2011

REMAJATENIS KEMAYORAN: Undian KU 12

RemajaTenis, 24 Nopember 2011. Sophie Maho Hamada yang bergabung didalam YBTA keluar sebagai unggulan pertama, sedangkan Siti Saniah salah satu cucu dari Achmad Moerid sebagai unggulan 2

UNDIAN TUNGGAL PUTRI KU 12 TAHUN
1. Sophie Maho Hamada DKI v 2. BYE
3. Surabhi Srivastava DKI v 4. Sabrina Ristawan DKI
5. Adira Martin DKI v 6. Ditha Latuheru DKI
7. BYE v 8. Siti Saniah DKI

UNDIAN TUNGGAL PUTRA KU12 TAHUN
1. Odeda Arazza TGR v 2. BYE
3. Benajmin C Hutagalung DKI v 4. Diego Garcia DKI
5. Muh. Mikail Hasan BGR v6. Adha Ryandhy DKI
7. BYE v 8. Anindya Satria TGRS
9. Fikri Luthfi KRWG v 10 BYE
11. Rafidiya Muhammad LHT v 12. Daniel Gunawan DKI
13. M. Aditya M DPK v 14 Haditio Rasyid Haqi TGR
15 BYE v 16. Bryan Lee DKI
17. Akbar Hidayat DKI v 18. BYE
19. M. Abiyan Rafli DKI v 20. Raymond Kartawidjaja BDG
21. Dias Akbar Nugraha TGR v 22. Joel Andrew S DKI
23. BYE v 24 Joshua Gunawan DKI
25. Amarif Abimanyu DKI v 26. Moh Ersan Taib SIN
27. Jivitesh Sharma DKI v 28. Zethya Zainuddin BGR
29. Harison Soegiarto DKI v 30. M. Iduan DKI
31. BYE v 32. James Rc Sudibyo DKI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar