Kamis, 24 November 2011

Order of Play Jumat 25 Nop di Kemayoran

Lap. 1
Main 1 , mulai jam 14.00 . KU 10 Pa,Joe Andreas DKI v Alvin CIAMIS
Main 2, jam 15.00 KU 10 Pa Nicholas Eleazar DKI v Tegar Ramadhan BGR
Main 3, jam 16.00 KU 10 Pa Alexander Etiene DKI v Connor Christopher DKI

Lap. 2
Main 1, mulai jam 14.00, KU 10 Pa, Srtyo Pambudi DKI v Muh. Naseem DKI
Main 2, jam 15.00 KU 10 Pa Jordan Purnomo DKI v Maximillian Falco Nelson DKI
Main 3, jam 16.00 KU 10 Pa Noah Baker DKI v Rashad Aziz DKI

Lap, 3
Main 1, mulai jam 14.00 KU 10 Pa Rifky Sukma BGR v Jones Pratama DKI
Main 2, jam 15.00 KU 10 Pi PriscaM.Nugroho DKI v Nadila Nasya DKI
Main 3, jam 16.00 KU 10 Pa Rizky Fadillah DKI v Theo Bechet DKI

Lap. 4
Main 1, mulai jam 14.00 KU 12 Pa M.Mikail Hasan BGR v Adha ryandhy DKI
Main 2, jam 15.00 KU 12 Pa M.Adithya M DPK v Haditio Rasyid Haqi TGR
Main 3, jam 16.00 KU 12 Pa Jivitesh Sharma DKI v Zethya Zainuddin BGR
Main 4, jam 17.00 KU 12 Pa Dias Akbar N TGR v Joel Andrew S DKI

Lap 6.
Main 1, mulai jam 14.00 KU 12 Pa Rafidya Muhammad LHT v Daniel Gunawan DKI
Main 2, jam 15.00 KU 12 Pa M.Abiyan Raflipasya DKI v Raymond Kartawidjaja BDG
Main 3, jam 16.00 KU 12 Pa Benjamin Cesario Hutagalung DKI v Diego Garcia DKI
Main 4, jam 17.00 KU 14 Pa Ilham Nurjadin DKI v Lukman Fitrhsaeri DKI

Lap. 7
Main 1, mulai jam 14.00 KU12 Pa Harison Sugiarto DKI v M. Iduan DKI
Main 2, jam 15.00 KU 12 Pa Amarif Abimanyu DKI v M.Ersan Taib SIN
Main 3, jam 16.00 KU 10 Pi Windy Waluyo DKI v Natania Naswa DKI
Main 4, jam 17.00 KU 14 Pa Anthony Widjaja DKI v Iqbal Nurjadin DKI

Lap 8
Main 1, mulai jam 14.00 KU 14 Pa Haekal Ramadhan TGR v enrique Garcia DKI
Main 2, KU 14 Pa Rahmad Hidayat LHT v Rahmad Hidayat P.RAYA
Main 3. KU 16 Pa Jeremy Liem DKI v Prayoga Ahmadi DKI
Main 4, KU14 Pa Tristan Utama DKI v Ilham Muslimin DKI

Lap 9
Main 1, mulai jam 14.00 KU 14 PaYoga Pinasatria SDA v Yarinara Suharyadi
Main 2, KU 14 Pa Kevin Samm Xavier DKI v M. Adil Aziz MDN
Main 3, KU 16 Pa Dimas Kolopita DKI v M. Yasid Daulay MDN
Main 4, KU 14 Pa Elfiando Firmansyah DKI v Panji Untung S MTRM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar