Sabtu, 26 November 2011

RemajaTenis Kemayoran : ORDER of PLAY Minggu 27 Nop 2011

Lap.1
Mulai jam 09.00 KU 10 Pa M.Kevindra PH DKI v noah Baker DKI
Jam 10.00 Consolation
Jam 11.00 Consolation
Jam 12.00 Consolation
Jam 13.00 Consolation

Lap. 2
Mulai jam 09.00 KU 10 Pa SF, Muh. Naseem TGR v Theo Bechet DKI
Jam 10.00 Consolation
Jam 11.00 Consolation
Jam 12.00 Consolation
Jam 13.00 Consolation
Jam 14.00 Consolation

Lap. 6
Mulai jam 09.00 KU 12 Pa SF Odeda Arazza DKI v Rafidiya Muhammad LHT
Jam 10.00 KU 16 Pi SF Suryaningsih DKI v Oktavia Ayu Dewi BLTR
Jam 11.30 KU 10 Pi Nadila Nasya DKI v Natania Naswa DKI
Jam 12.30 KU 14 Pi FINAL
Jam 14.00 Consolation

Lap. 7
Mulai jam 09.00 KU 12 Pa SF Akbar Hidayat DKI v Harrison Soegiarto DKI
Jam 10.00 KU 16 Pi Putri Intan P BDG v Estu Wulan Sari SBG/Desy Ratnasari IDM
Jam 11.30 KU 12 Pi Sabrina Ristawan DKI v Ditha Latuheru DKI
Jam 12.30 KU 14 Pa FINAL, Haekal Ramadhan TGR v M. Adil Aziz Lubis MDN
Jam 14.00 Consolation

Lap 8
Mulai jam 09.00 KU 14 Pi Irania Shafira KRWG v Valencia Alberta Sudibyo DKI
Jam 10.30 KU 16 Pa SF, Indra Adhiguna BTN v Tio Juliandi H PABAR
Jam 12.00 KU 10 Pa FINAL
Jam 13.00 KU 16 Pi FINAL
Jam 14.30 Consolation

Lap 9
Mulai jam 09.00 KU 14 Pi SF Oxy Gravitasi BTN v Siti Nur Arasy DKI
Jam 10.30 KU 16 Pa SF Bryan Husin DKI v Faiz Utama Ridho PDG
Jam 12.00 KU 12 Pa FINAL
Jam 13.00 KU 16 Pa FINAL
Jam 14.30 Consolation

Tidak ada komentar:

Posting Komentar