Sabtu, 03 November 2012

Order of Play Minggu 4 Nop 2012

LAP 1.
Jam 09.00 KU 10 Pa SF Rifky Sukma Ramadhan BGR v Wolter Wondo W DKI
Jam 10.00 KU 10 Pi FINAL Jennete Anela Hartono BDG v Gita Maharsi DKI
Jam 11.00 Consolations
Jam 12.00 Consolations
Jam 13.00 Consolations

LAP 2 
Jam 09.00 KU 10 Pa SF Hugoa Wai DKI v Vitto Alexander DKI
Jam 10.00 KU 12 PI SF Priska M Handoko DKI v Sabrina Ristrawn DKI
Jam 11.00 Consolations
Jam 12.00 Consolations
Jam 13.00 Consolations

Lap 3
Jam 09.00 Consolations
Jam 10.00 Consolaions
Jam 11.00 Consolations
Jam 12.00 Consoltaions
Jam 13.00 Consolations

Lap 4
Jam 09.00 Consolations
Jam 10.00 Consolaions
Jam 11.00 Consolations
Jam 12.00 Consolations
Jam 13.00 Consolations

Lap 6
Jam 09.00 KU 12 Pa SF Giorgio Soemarno DKI v Daniel Gunawan
Jam 10.00 KU 16 Pa SF Panji Untung S NTB v M. Adil Aziz Lubis PMST
Jam 11.00 Consolations
Jam 12.00 Consolations
Jam 13.00 Consolations

Lap 7
Jam 09.00 KU 12 Pa SF Patrick Tjandra DKI v Joshua Gunawan DKi
Jam 10.00 KU 16 Pa SF Priyank Soni DKI  v Diaz Wibawa DKI
Jam 11.00 KU 12 Pa FINAL
Jam 12.00 KU 14 Pa FINAL
Jam 13.00 Consolations

Lap 8
Jam 09.00 KU 14 Pa SF M Audi Safrial BKL / Amarif v Ivan Dwi Hascaryo SMG
Jam 10.00 KU 14 Pi FINAL Valencia Alberta Soedibyo DKI v Sarah Tahira / Putri Sanjungan 
Jam 11.00 KU 10 Pa FINAL
Jam 12.00KU 16 Pa FINAL
Jam 13.00 Consolations

Lap 9
Jam 09.00 KU 14 P SF Harrison Soegiarto DKI v Joshua Giovany Tatuh MDO
Jam 10.00 KU 16 Pi FINAL Sharon Watupongoh MDO v Ni Made Nindia BGR
Jam 11.00 Consoaltions
Jam 12.00 Consoaltions
Jam 13.00 Consoaltions

 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar