Jumat, 30 November 2012

Order of Play Sabtu 1 Desember 2012


LAP  1
          JAM 08.00 KU 10 PA KAREEM ABDUL HAKIM DKI VS BRANDON SURYANA KRW
          JAM 09.00 KU 10 PA DIMAS ARIA PUJANGGA DKI JONES PRATAMA DKI
          JAM10.00 KU 10 PA KAREEM ABDUL H/BRANDON S VS RASHAD AZIZ DKI
          JAM 12.00 KU 12 PI SF
LAP 2
          JAM 08.00 KU 10 PA TEGAR RAMADHAN BGR VS AHMAD AKMAL FADILAH KRW
          JAM 09.00 KU 12 PI  NATALIA ADINDA PUTRI BDG VS MEGA OKTAVIA DKI
          JAM  10.00 KU 12 PI WARDEA MUTMAINA DHIYA DKI VS NABILAH SYFASARI ZAHRA BDG
          JAM 12.00 KU 12 PI SF
LAP 3
          JAM 08.00 KU 12 PA KENNETH LEGACY DKI VS DANIEL GUNAWAN DKI
          JAM 09.00 KU 10 PA VITTO ALEXANDER DKI VS M RIZKY FADILAH DKI
          JAM 10.00 KU 14 PA FIKRI LUTHFI KRW VS JOSUA GIOVANI TATUH MDO
LAP 4
         JAM 08 00 KU12 PA JOSHUA GUNAWAN DKI VS ZETHYA ZAENUDIN BGR
         JAM 09.00 KU 12 PI ATIKAH PEMURAH KRW VS SHAFIRA RESTU PRANINDYA BGR
         JAM 10.00 KU 14 PA AHMAD FADHIL NUGRAHA DKI VS IVAN SETIAWAN SMG
         JAM 12.00 KU  14 PA QF
LAP 6
        JAM 08.00 KU 12 PA M KEVINDRA PUTRA HARIMURTI DKI VS MIHIR DASWANI DKI
        JAM 09.00 KU 12 PA NATHAN SALIM /ROHAN S VS JERRAL YASIN DKI
        JAM 10.00 KU 14 PA HADITYO RASYID HAQI TGRS VS JAMES SUDIBYO DKI
        JAM 12.00 KU 14 PA QF
LAP 7
         JAM 08.00 KU 2 PA NATHAN SALIM  DKI VS ROHANSRIVASTAVAN BDG
         JAM 09.00 KU 14 PA AMARIF ABIMANYU DKI VS ZETHYA ZAENUDIN BGR
         JAM 10.00 KU14 PI  VALENCIA SUDIBYO DKI VS FITRIANISABATINI DKI
         JAM 10.00 KU 16 PA PRIYANK SONI DKI VS IBNU NURMADI BDG
LAP 8
         JAM 08.00 KU 14 PA ELFIANDO FIRMANSYAH DKI VS M VIQRI ANDRIANSYAH KRW
         JAM  09.00 KU 14 PA M ABYAN RAFLIPASYA DKI VS ANTHONY WIJAYA DKI
         JAM 10.00KU 14 PI PUTRI SANJUNGAN GSK VS ALMIRA RACHAMAH MLG
         JAM 11.00 KU 16 PA DIAZ WIBAWA DKI VS DIMAS CHRISTANTIO DKI
         JAM 12.00 KU 14 PA QF
LAP 9
          JAM 08.00 KU 14 PA ATTAR KUSUMA PRATIWA DKI VS ANINDYA SATRIA TGRS
          JAM 09.00 KU 14 PA HARRISON SOEGIARTO DKI VS KARAN SRIVASTAVAN BDG
          JAM 10.00 KU  16 PA AFIF SULEMANDKI VS LUKMAN FITRAHSAERI DKI
          JAM 11.00 KU 16 PA PANJI UNTUNG SETIAWAN NTB VS ALGHA KUSUMA PRATIWA DKI
          JAM 12.00 KU16 PA AFIF SULEMAN/LUKMAN F VS RAHMAD HIDAYAT PKRY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar