Rabu, 14 November 2012

ORDER of PLAY SABTU 17 NOP 2012

Lap 1

1. Jam 07.30 KU 10 Pi   Gabriella Tantriana BDG vs Glory Surya BDG        Tunda
2 .Jam 08.00 KU 14 PA  Ivan Dwi Hascaryo SMG vs Odeda Arazza TGR
3. Jam 19.00 KU 14 PA   M. Viqri Andriansyah KRW vs Irfan Ma'ruf BDG
4. Jam 10.00 KU 16 PA   V. Diaz Wibawa DKI vs Sanil Andhare KRW
5. Jam 11.00 KU 10 PA  Fahira Ainun Nisa BDG vs Jaquelin Olivia BDG
6. Jam 12.00 KU 10 PI   Fikry Sukma Ramahan BGR atau Akmad Akmal KRW vs Vitto Alexander
7. Jam 13.00 KU 16 PA SF
8. Jam 14.00 KU 16 PI   SF
9. Jam 15.00 KU   CONS

Lap 2

1. Jam 07.30 KU 14 PA   Nabilah Sifasari Zahra BDG vs Ruth Deborah BDG   Tunda
2 .Jam 08.00 KU 14 PA    Anindya Satria TGRS vs Abdul Latif  N TSM
3. Jam 09.00 KU 16 PA   M.Rafi Imanudin BDG vs Amarif Abimanyu DKI
4. Jam 10.00 KU 16 PA    Rafidya Mohammad LHT vs Ibnu Nurmadi S BDG
5. Jam 11.00 KU 16 PI   Kamila Abriana BDG vs Dyah Nur Iftiatah BDG atau Joleta Budiman BDG
6. Jam 12.00 KU 10 PA    Fahrezi BDG atau M.kiky  BDG vs M. Rio GRT atau Tegar Ramadhan BGR
7. Jam 13.00 KU 16 PA  SF
8. Jam 14.00 KU 16 PI    SF  
9. Jam 15.00 KU   CONS 
  

Lap3

1. Jam 07.30 KU 16 PI    Dyah Nur Iftitah BDG vs Joleta Budiman BDG  Tunda
2 .Jam 08.00 KU 10 PA   Fahrezi NF Maksudi BG vs M. Kiky Anugrah BDG
3. Jam 09.00 KU 16 PA   Fadhly Nur Aziz BDG vs Jammy Sood  BDG
4. Jam 10.00 KU 12 PA   Aloysius Yoel T BDG vs Rajif Maulana TGL
5. Jam 11.00 KU 16 PI    Putri Sanjungan Insani GRSK vs Ni Made Nindya BGR
6. Jam 12.00 KU 10 PI    Jennete Angela H BDG vs Gabriella atau Glory  BDG
7. Jam 13.00 KU   CONS   
8. Jam 14.00 KU   CONS  
9. Jam 15.00 KU   CONS 


Lap 4

1. Jam 07.30 KU 14 PA   Fikri Sukma Ramadhan BGR vs Ahmad Akmal KRW
2 .Jam 08.00 KU 10 PA   M. Rio Rudiansyah GRT vs Tegar Ramadhan BGR
3. Jam 09.00 KU 16 PA   Panji Untung S NTB vs Andro Dewantara TGL
4. Jam 10.00 KU 12 PA   Samuel Daud G BDG vs Rohan Srivastava  BDG
5. Jam 11.00 KU 16 PI    Samantha JK Nanere BDG vs Kamili Abriani BDG
6. Jam 12.00 KU 10 PI    Aina Kiani BDG vs Gita Maharsi DKI
7. Jam 13.00 KU   CONS 
8. Jam 14.00 KU   CONS 
9. Jam 15.00 KU   CONS

Lap DITAJENAD

Lap 1

1. Jam 11.00 KU 12 PI  SF
2. Jam 12.00 KU 14 PA SF
3. Jam 13.00 CONS

Lap2

1. Jam 11.00 KU 12 PI  SF
2. Jam 12.00 KU 14 PA SF
3. Jam 13.00 CONSTidak ada komentar:

Posting Komentar