Kamis, 13 Februari 2014

Draw Remaja Tenis Jakarta -2' Kelompok Umur 14 Tahun

PUTRA
I PNP 31 JOSHUA GUNAWAN DKI VS 2 AGUNG NUGRAHA DPK
3 NOAH BAKER DKI VS 4 ANANDA RENDY DKI 
5 PNP 144 M KEVINDRA PUTRA H DKI VS 6 SURYA SAPUTRA BKS
7 JOEL ANDREW SURYADI DKI VS 8 M LUTHFI MAULANA  DKI
9 KENETH LEGACY DKI VS 10 RAHMAT RIANSYAH DKI
11 ABDULAH CBN VS 12 PNP 104 DANIEL GUNAWAN DKI
13 RIFQY SUKMA RAMADHAN BGR VS 14 TAIMUR SALEEM DKI
15 DIMAS SUDRAJAT BKS VS 16 PNP 48 NITESH NANWANI DKI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar