Jumat, 13 November 2015

ORDER OF PLAY REMAJA TENIS JAKARTA 47 SABTU 14 NOPEMBER 2015

LAP 4
JAM 11.00 KU 14 PI IRENE MAHARANI DKI VS SERAVIN SUTEJA DKI
JAM 12.00 KU 14 PA  AZMI JANUARSYAH BI VS JONES PRATAMA DKI
JAM 13.00 KU 12 PA M FERLY atau GIOVAN DWI VS CHRISTOPHER SAMUEL DKI
JAM 14.00 KU 14 PI KALEA P atau  ALYA N VS GITA MAHARSI

LAP 5

JAM 11.00 KU 14 PA M RIZAL MUZAKIR BDG VS BRYAN JUSTIN MDO
JAM 12.00 KU 18 PA MUH NURDIN F MJLK VS AKBAR HIDAYAT DKI
JAM 13.00 KU 12 PA SHREY KHATER atau DAKSH DAVE VS SULISTYO WIBOWO DKI
JAM 14.00 KU 14 PI IRENE M atau SERAVIN S VS SAMANTHA GN SIDABUTAR DKI

LAP 6
JAM 08.00 KU 16 PI partai tunda KEZYA GUNAWAN BGR VS CHAIRUNNISA LUBIS DKI
JAM 09.00 KU 12 PA AJHE RAY DELRIAN DKI VS JASON HALIM BDG
JAM 10.00 KU 12 PA SHREY KHATER DKI VS DASKH DAVE DKI
JAM 11.00 KU 14 PA JONES PRATAMA DKI VS JONATHAN NAHOR TGRS
JAM 12.00 KU 12 PA M RAFI SULISTIJONO SDA VS OMAR SALEEM DKI
JAM 13.00 KU PI SF NEA KIRANA PIEROELIE DKI VS GRATIA NAHOR MDO
JAM 14.00 KU 14 PI JEMMA BRYSON DKI VS KEISHIA SARIDEVI DKI
JAM 15.00 KU 16 PA SF MICHAEL TANOSO KRW VS DEJAN F GOA LPG
JAM 16.00 KU 16 PI SF

LAP 7
JAM 08.00 KU 16 PI partai tunda ADIRA MARTIN BKS VS CICI ROSITA DKI
JAM 09.00 KU 12 PA M FERLY SANDYONO DKI VS GIOVAN DWI CAHYA BBL
JAM 10.00 KU 14 PI KALEA PIEROELIE DKI VS ALYA NABILA KRW
JAM 11.00 KU 14 PA MYUSUP DAFFANI PKRY VS KENNETH LEGACY DKI
JAM 12.00 KU 12 SAMVID ANDHARE KRW VS AJHE RAY atau JASON H
JAM 13.00 KU 18 PA MUH  CHOIRUL AZIZ TGRS VS YUSUKE TAMAKI DKI
JAM 14.00 KU 12 PI SF SABRIYYA HENDRAJANTO DKI VS IRAQI MAHARANI KRW
JAM 15.00 KU 14 PI SHAFIRA RESTU BGR VS NATALIA MICHTA DKI
JAM 16.00 KU 16 P1 SF

LAP 8
JAM 08.00 KU 14 PA partai tunda ADAM HIDAYAT DKI VS NICHOLAS MARISON DKI
JAM 09.00 KU 10 PI SOPHIA REBECCA DKI VS ARINA VARAKSINA DKI
JAM 10.00 KU 1 PI NABILA NAARAH DKI VS PATRICIA BIANCA CBBR
JAM 11.00 KU 10 PA ALVITO NADHIF RADYA DKI VS RAZAN DHAWY DKI
JAM 12.00 KU 10 PA COWEN LAU BDG VS LOUIS MAHA VIRO TARIGAN DKI
JAM 13.00 KU10 PI NOURAFULIA atau ALIFAH VS SYABILA atau RAGA SUKMA
JAM 14.00 KU 10 PI SOPHIA REBECCA atau ARINA VS SAUMAH AZSA BKS
JAM 15.00 KU 10 PA SF
JAM 16.00 KU 18 PA SF

LAP 9
JAM 08.00 KU 10 PI SYABILA SYAFA DKI VS RAGA SUKMA SEKAR BBL
JAM 09.00 KU 10 PI NOURAFULIA H VS ALIFAH R SHAVNA KRW
JAM 10.00 KU 10 PA M NUR ALFACHRY CJR VS RAINER SCHESTAK DKI
JAM 11.00 KU 10 PA E YOGA MAHARNU TGRS VS ADRIAN MICHTA DKI
JAM 12.00 KU 10 PI ZELDA GRACIA DPK VS NABILA N atau PATRICIA B
JAM 13.00 KU 10 PI EMILIA MICHTA DKI VS JOANNE KAYLA G DKI
JAM 14.00 KU 10 PA SF
JAM 15.00 KU 16 PA SF DMITRI SATYADEVA DKI VS NOAH  BAKER
JAM 16.00 KU 18 PA SF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar