Jumat, 27 Desember 2013

DRAW REMAJA TENIS SOLO-6' KELOMPOK UMUR 10 TAHUN

PUTRA
1 PNP 10 FAUZA RUSDA ROBANI SMG VS 2 BYE
3 BYE VS 4 REXI IBRAHIMOVIC BYMS
5. CHRISTIAN CANDRA WIJAYA CLO v 6. BYE
7. BYE v 8. MUFLIH YUSRIL AMANULLAH KDL
9. FIRDUZ IVANDA PKL v 10. BYE
11. BYE v 12. ZEFANYA JAGAD L TSKM
13. M. FAIKAR RAFI BDG v 14. BYE
15. BYE v 16. YONATAN IVAN GUNAWAN DIY
17. NICHOLAS ANDIKA BDG v 18. BYE
19. IRSYAD YANUAR SAPUTRA SLO v 20.LUKMAN NULHAKIM BYMS
21. ZULFIKAR A MDU V 22. BYE
23. BYE v 24. MUHAMMAD DZAKWAN AZMY SRG
25. DIMAS SURYA BYL v 26. BYE
27. BYE v 28. AJE DERIAN DKI
29. MUHAMMAD LUQMAN HAKIM PWTO v 30. BYE
31. BYE v 32. ABID ATALLAH SMG 

PUTRI

1. AYU EKA FEBRIANTI PATI v 2. BYE
3. SITI HOLIZA SLO v 4. TALITA ARAMINTA MGL
5. AFRA ANGGITA KDS v 6. DIAH AYU NOVITA PATI
7. CASSA RISTAWA SKBM v 8. ALIFIEA AYU ARDANI BLO

Tidak ada komentar:

Posting Komentar