Sabtu, 07 September 2013

ORDER OF PLAY REMAJA TENIS IPDN BANDUNG MINGGU 8 SEPTEMBER 2013

LAP 1
JAM 08.00 KU 16  PI SF ANGELICA IRENA LONTOH MDO VS SITI SARAH BDG (Partai Lanjutan)
JAM 09.00 KU 10 PA SF KAREEM ABDUL HAKIM DKI VS RICO RAMADHASYENA BGR
JAM 10.00 KU 14 PA SF AMARIF ABIMANYU DPK VS ADITYA BAGUS PAMUNGKAS BDG
JAM 11.00 KU 16 PA SF IBNU NURMADI BDG VS DIMAS ADITYA PRATIKTO BDG
JAM 12.00 KU 10 PA FINAL
JAM 13.00 KU 12 PA FINAL

LAP 2

JAM 09.00 KU 10 PA SF ALVIN WILLIAM BDG VS M KIKI ANUGRAH BDG
JAM 10.00 KU 14 PA SF HADITYO RASYID HAQI TGRS VS M RAFI IMANNUDIN BDG
JAM 11.00 KU 16 PA SF KARAN SRIVASTAVA BDG VS FALDIO MARIDIEN BDG
JAM 12.00 KU 14 PI F RASYIDAH NUR KHALIFAH LPG VS ANGELA S NANGIN LPG
JAM 13.00 KU 14 PA FINAL

LAP 3
JAM 09.00 KU 12 PA SF RIFQY SUKMA RAMADHAN BGR VS RAYHAN R HASIBUAN LPG
JAM 10.00 KU 18 PI KAMILI ABRIANI BDG VS KAMILA ABRIANA BDG
JAM 11.00 KU 12 PI F NABILAH SYIFASARI ZAHRA BDG VS JEANETTE ANGELA HARTONO BDG
JAM 12.00 KU 16 PI FINAL
JAM 13.00 KU 14 PA FINAL

LAP 4
JAM 09.00 KU 8 TAHUN
JAM 10.00 KU 8 TAHUN
JAM 11.00 CONS
JAM 12.00 CONS
JAM 13.00 CONS

LAP 5
JAM 09.00 KU 12 PA SF ANDRIAN RSP BDG VS ROHAN SRIVASTAVA BDG
JAM 10.00 CONS
JAM 11.00 CONS
JAM 12.00 CONS
JAM 13.00 CONS

1 komentar: