Kamis, 12 Juli 2012

ORDER of PLAY, Jumat 13 Juli 2012

Lap 1
Jam 09.00, KU 10 Pa Ketut Darma AMB vCahyo aziz R SKH
Jam 10.00, KU 10 Pa Irland Adi PHW SKA v Bima Aditya MGL
Jam 11.00, KU 10 Pi Ayu Eka F PATI v Aulia Risma PWD
Jam 13.00, KU 10 Pi Atifa Najla Joanita SMG v Davina Monica KRA
Jam 14.00, KU 10 Pa Lucky Chandra SRGN v Ketut D/Cahyo Adi
Jam 15.00, KU 10 Pa LeoBalestra/ M Ramadhan AK v Yanda Danan Jaya SKA
Jam 16.00, KU 10 Pa Rizal Daffa SKH v Irland Adi/Bima Aditya

Lap 2
Jam 09.00, KU 10 Pa Andhika Putra P SKH v Nufal Ali Ahmadi
Jam 10.00, KU 10 Pi Zheina Amartya KDS v Laila Qori MGL
Jam 11.00, KU 10 Pi Tirana Ghieka DIY v Atifa Tarisa Isverania SKA
Jam 13.00, KU 10 Pi Niken Ferlyana PATI v Dhea Dhiva AMB
Jam 14.00, KU10 Pa Hannry Pranata SKA v Angga Saputra BLO
Jam 15.00, KU 10 Pa Indi Bahrudin PATI v Gaizka Arya M WNGR
Jam 16.00, KU 10 Pa M.Ilham ramadhan SKA v Nasim Hamid DIY

Lap 3 
Jam 09.00, KU 10 Pa Muh.Dzakwan Azmy SRGN v Dicky Saputra SMRG
Jam 10.00, KU 10 Pi Herlintang Ciptaningtyas DIY v Paragista Yasintya BYL
Jam 11.00, KU 10 Pa Leo Balestra DIY v M Ramadhan Abdul Khalik SMG
Jam 13.00, KU 10 Pi Lutfi Laila N SKA v Alessandra BLT
Jam 14.00, KU 10 Pa M.Aufar Alfat KRA v Andhika Putra/Naufal Ali
Jam 15.00, KU 10 Pa M.Dzakwan / Dicky Saputra v M.Tito Zuhda BLO

Lap 4
Jam 09.00, KU 12 Pa Putu Junior AMB v Dhonan Ghazy SKA
Jam 10.00, KU 14 Pa Ifan Dwi Candra MGL v Anggara Ersa PATI
Jam 11.00, KU Andro   Dewantara N TGL v Dany M Ghaly SMG
Jam 13.00, KU 12 Pa Rivaldo Ardin Hafizh SMG v Agung Wicaksono GRB
Jam 14.00, KU 12 Pi Wimpy Salsabila PATI v Evita N/Hasna Habib
Jam 15.00, KU 14 Pa Hanif Chaidar / Tegar Adi v Eros Haidar Naser SMG

Lap 5
Jam 09.00, KU 12 Pi Evita Navratilova GRB v Hasna Habib SKA
Jam 10.00, KU 14 Pi Nabila Ghina Rizky CLP v Fransiska Dwi Maharani SKA
Jam 11.00, KU 16 Pa Satria Budi P SLTG v Rizky Ramadhan PWD
Jam 13.00, KU 12 Pa dimas Rizky BLO v Jopan Desranda PATI
Jam 14.00, KU 12 Pi Josn Anjani R DIY v Restu Ayu S BLO
Jam 15.00, KU 14 Pa Ifan Dwi /Anggara Ersa v Dewana Gustaman DIY

Lap 6
Jam 09.00, KU 12 Pi Nur Rosida Mega H BLO v Mely Erlikasari SKH
Jam 10.00, KU 14 Pi Jusna Harita R DIY v Nyoman gradiska AMB
Jam 11.00, KU 16 Pi Una Yusriati KDL v Karintria Nugraheni DIY
Jam 13.00, KU 12 Pa Novan Mulyo S WNGR v Putu / Dhonan
Jam 14.00, KU 12Pi Yusniar Alchusna SKA v Rheina Putri F KDS
Jam 15.00, KU 14 Pi Novela Rezha DIY v Nabila / Fransiska DM

Lap 7
Jam 09.00, KU 14 Pa Abdul Latif N TSM v Arvendo Akbar Y SKH
Jam 11.00, KU 16 Pi Nurin NY PATI v Dian Wahyu PWD
Jam 13.00, KU 12 Pa M.Aldi Ramadhan SKA v Faizal Putrantyo BLO
Jam 14.00, KU 12 Pi Nur Rosida/Mely v Ocha izdhihaar WNGR
Jam 15.00, KU 14 Pi Adlia Rnenda SKA v Atika Nadila Joanita SMG

Lap 8
Jam 09.00, KU 14 Pa M.Aire Ediesa DIY v Linga Kurniawan SMG
Jam 10.00, KU 16 Pa Abdulaj Alam SMG v Giovani Rizaldy Oemar DIY
Jam 11.00, KU12 Pa Dimas Rizky P BLO v M.Fauzan Hamid DIY
Jam 13.00, KU 12 Pa Ariel Sebastian GRB v  Jordan Briandika PATI
Jam 14.00, KU 14 Pa Zidan Harmy SMG v Abdul Latif/Arvendo Akbar
Jam 15.00, KU 14 Pi Jusna harita / Nyoman G v Novita Afnan Salma SKA

Lap 9
Jam 09.00, KU 14 Pa Hanif Chiaidar WNGR v Tegar Ari Pratama SLTG
Jam 10.00, KU 16 Pa Yoris setiawan SKA v Bayu Juniantoro BLO
Jam 11.00, KU 12 Pa TheodorusCalvin MGL v M.Aqil Dirgantara SKA
Jam 13.00, KU 12 Pa Iqbal Asegaf P v Amos Fischel SMG
Jam 14.00, KU 16 Pa Sayed Wagearso SKA v M.Aire /Lingga K
Jam 15.00, KU 14 Pi Ariya GSP / Novia P v Ayu Maharani DIY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar