Rabu, 28 Desember 2016

ORDER Of PLAY Remaja Tenis Solo Kamis 29 Des 2016

Lap 1
Jam 09.00 KU QF TPa 14 Diego Armando PATI v Ilham Wahyu Fadila WNG
Jam  09.30 KU SF TPi 12 Rani Rahmasari SLTG v Elizabeth Puspita MGL
Jam 10.00 KU SF TPa 12 Faisal Krisna Jati BTL v Irsyad Yanuar S MDU
Jam 10.30 KU SF TPi 16 Aulia Risma KDS v Safira Mardliyaliari KDS
Jam 11.00 SF TPa 10 Diego Armando atau Ilham Wahyu v Raphael Dandy atau Tri Cahyo W
Jam 11.30 Final TPa 12 Faisal K atau Irsyad Yanuar v Hafif Aqil atau Ramadhan Rafif

Lap 2
Jam 09.00 QF TPa 10 Raphael Dandy SMG v Tri Cahyo Wijonarko WNG
Jam 09.30 SF TPi 12 Taitha Ayudya BTL v Rifdah Putri Ramadhan BBS
Jam 10.00 SF TPa 12 Hafif Aqil Mahesaputra BTL v Ramadhan Rafif SLM
Jam 10.30 SF TPi 16 Safa Dheani KDS v Isroqul Rahmi Rohania BLO
Jam 11.00 SF TPa 10 Matthew S atau Jahfal Muna K v Albertus N atau Bima Bayu Y
Jam 11.30 Final TPi 16 Aulia Risma atau Safira N v Safa Dheani artau Isroqul Rahmi

Lap 3
Jam 09.00 QF TPa 10 Matthew Subekti SMG v Jahfal Muna Kanahaya SKH
Jam 09.30 QF TPa 14 Dhimas Rizki Sadewa BLO v  Bagus Abdullah A SRG
Jam 10.30 SF TPa 16 Rizal Muzaqir BDG v Jones Pratama MUBA
Jam 11.00 FINal TPi 10 Diandra K atau Aiko Naura v Tabinna R atau Adyba Ardelia
Jam 11.30 FINAL TPa 16 Rizal Muzaqir atau Jones Pratama v Febby Wahyu atau Donny Catur

Lap 4
Jam 09.00 QF TPa 10 Albertus Nicholas KDS v Bima Bayu Yupri SRG
Jam 09.30 QF TPa 14 Syahrul Ramadhan MUBA v Surya Nur Karya MDU
Jam 10.00 SF TPi 14 Paragysta Yashintia BYL v Annisa Dewi Sartika PLLWN
Jam 10.30 SF TPa 16 Feby Wahyu Kusuma SRG v Donny Catur PPrakoso PWJ
Jam 11.00 FINAL TPi 12 Rani Rahmasari atau Elisabeth uspita v Talitha A atau Rifdah Putri
Jam 11.30 FINAL TPa 18 Suhardika atau Dhimas Rizky Oratama v Kemal Sadewo atau Fars Mu Juldan

Lap 5
Jam 09.00 SF TPi 10 Diandra Kirana BLO v Aiko Naura Vania MDU
Jam 09.30 QF TPa 14 Supa Wijaya SMG v Dimas Anthonio L SKH
Jam 10.00 TPI 18
Jam 10.30 SF TPa 18 Suhardika Rizki SMG v Dhimas Rizki Pratama MUBA
Jam 11.00 SF TPa 14 Dhimas Rizki S atau Bagus Abdulah v Syahrul Ramadhan atau Surya Nur Karya
Jam 11.30 TPi 18

Lap 8
Jam 09.00 SF TPi 10 Tabinna Rahmadhanaisyah BLO v Adyba Ardelia B BLO
Jam 09.30 QF TPa 14 M.Abid Athallah SMG v M.Aufar Alfat DIY
Jam 10.00 TPi 18
Jam 10.30 SF TPa 18 Kema; Sadewo SDA v Farris Muh Judan BBS
Jam 11.00 SF TPa 14 Supa Wijaya ata Dimas Anthonio v M.Abid Athallah atau M.Fajar Amartya

Jam 11.30 TPi 18

Tidak ada komentar:

Posting Komentar