Sabtu, 17 Desember 2016

ORDER OF PLAY REMAJA TENIS JAKARTA 58 MINGGU 18 DESEMBER 2016

LAPANGAN TANAH MAS

LAP 1
JAM 09.00 KU 12 PI SF ZEFANYA SIDABUTAR DPK VS FITRI NABELITA RBLKB
JAM 10.00 KU 10 PI SF ATHALIA SETIAWAN DKI VS MIRANDA NOOR DKI
JAM 11.00 KU 12 PI FINAL
JAM 12.00 KU 10 PI FINAL

LAP 2

JAM 09.00 KU 12 PI SF ANGELINA DEE MARINO DKI VS KEILA M PAATH DPK
JAM 10.00 KU 10 PI SF MERIEL SUCIPTO DKI VS FARRA NOVIANTI BGR
JAM 11.00 KU 12 PA FINAL
JAM 12.00 KU 10 PA FINAL

LAP 3
JAM 09.00 KU 12 PA SF AUDRIC MADYAPANNA BKS VS DIBBYARO HINOMARU DKI
JAM 10.00 KU 10 PA SF M YUSUF ALFARIS BGR VS CHRIST LEKATOMPESSY PPA

LAP 4
JAM 09.00 KU 12 PA SF M THORIQ RASLIN PDG VS RIVALDO KURNIAWAN PPA
JAM 10,00 KU 10 PA SF JADEN ELLIOTT DKI VS VALERIO CLEMENT DKI

LAPANGAN GOR RAWAMANGUN

LAP 1
JAM 09.00 KU 14 PA SF KAREEM ABDUL H DKI VS DIMAS ARYA P DKI
JAM 10.00 KU 16 PI ABIGAEL LUMENGKEWAS TDO VS SERAVIN SUTEJA DKI
JAM 11.00 KU 14 PA FINAL
JAM 12.00 KU 16 PI FINAL

LAP 2
JAM 09.00 KU 14 PA SF JEREMY ISMAN DKI VS GIOVAN LEON RL MDO
JAM 10.00 KU 16 PI SF ADIRA MARTIN BKS VS BELLA AYU S JBI
JAM 11.00 KU 14 PI FINAL
JAM 12.00 KU 18 PI SITI ARRUM DKI VS NURUL FITRI DKI

LAP 3
JAM 09.00 KU 14 PI SF REGINA CHRISTELLA DKI VS ALYA NABILA KRW
JAM 10.00 KU 18 PI CICI ROSITA DKI VS SITI ARRUM DKI
JAM 11.00 KU 16 PA FINAL
JAM 12.00 CONS

LAP 4.
JAM 09.00 KU 16 PA SF NICHOLAS RAHARJA DKI VS DENNIS SULLIVAN M DKI
JAM 10.00 CONS
JAM 11.00 CONS
JAM 12.00 CONS

  LAP 5
JAM 09.00 CONS
JAM 10.00 CONS
JAM 11.00 CONS
JAM 12.00 CONS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar