Sabtu, 06 Agustus 2016

ORDER OF PLAY REMAJA TENIS JAKARTA 56 MINGGU 7 AGUSTUS 2016

LAP 1
JAM 09.00 KU 10 PI SF NOURAFULIA H DKI VS ADELINE KEYRA F TGRS
JAM 10.00 KU 14 PA SF M BINTANG NUR BGR VS TEGAR RAMADHAN BGR
JAM 11.00 KU 12 PI FINAL ZELDA GRACIA DPK VS PUTU KEVALAIH P DKI
JAM 12.00 KU 10 PI FINAL
JAM 13.00 KU 14 PI PI JUSTMIN DA COSTA TGR VS CANTIKA PUTRI BGR
JAM 14.00 KU 14 PA FINAL

LAP 2

JAM 09.00 KU 10 PI ZEFANYA PM SIDABUTAR DPK VS ATHALIA R SETIAWAN DKI
JAM 10.00 KU 16 PA SF DAFFA FARRAS FAUZAN DKI VS JOSH DERIAN DKI
JAM 11.00 KU 12 PA FINAL ANDREW SANTOSO DKI VS AJHE RAY DELRIAN DKI
JAM 12.00 KU 10 PA FINAL
JAM 13.00 KU 14 PI GRATIA NAHOR MDO VS DIANDRA PUTI AVANTIA TGRS
JAM 14.00 KU 16 PA FINAL

LAP 3
JAM 09.00 KU 10 PA SF ALVITO NADHIF R TGRS VS CALVIN SURYADI ARIF BDG
JAM 10.00 KU 16 PA SF KAREEM ABDUL H DKI VS JONATHAN NAHOR TGR
JAM 11.00 KU 16 PI FINAL VEREN PUNGUS MDO VS ABIGAEL LUMINGKEWAS MDO
JAM 12.00 CONS
JAM 13.00 CONS
JAM 14.00 CONS

LAP 4
JAM 09.00 KU 10 PA SF JOSHUA E JUSUF BDG VS RAINER SCHESTAK DKI
JAM 10.00 KU 14 PA SF JYOTI MANGUNWIJAYA DKI VS CHRISTIAN POEDJI SBY
JAM 11.00 CONS
JAM 12.00 CONS
JAM 13.00 CONS
JAM 14.00 CONS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar