Jumat, 05 Agustus 2016

ORDER OF PLAY REMAJA TENIS JAKARTA 56 SABTU 6 AGUSTUS 2016

LAP 1
JAM 09.00 KU 10 PA EDRICK WONG BDG VS M MOURESSI URWAH M SRG
JAM 10.00 KU 10 PI VALISHA VELLE DKI VS CATELYN ISMAN DKI
JAM 11.00 KU 16 PA KAREEM ABDUL HAKIM DKI VS BRYAN JUSTIN V DEREK MDO
JAM 12.00 KU 16 PI VEREN PUNGUS MDO VS SABRINA ANASTASYA BKS
JAM 13.00 KU 12 PI CYLOVA ZULEYKA H SRG VS PUTU KEVALAIH DKI
JAM 14.00 KU 10 PA RAFALENTINO DA COSTA TGR VS RAINER SCHESTAK DKI
JAM 15.00 KU 10 PI SAMANTHA W atau KENDRA NAYANKA VS ATHALIA R SETIAWAN DKI
JAM 16.00 KU 14 PI JUSTMIN DA COSTA TGR VS DIANDRA PUTI AVANTIA TGRS
JAM 17.00 KU 12 PI SF GHAIDA KHAIRUNNISA DKI VS NAZELA AGUSTIN atau ZELDA G
JAM 18.00 KU 16 PI SF CHRISTY ISMAN DKI VS VEREN PUNGUS atau SABRINA A

LAP 2

JAM 09.00 KU 10 PA CALVIN SURYADI ARIF BDG VS DZAKI JAYA DWIYONI SLM
JAM 10.00 KU 10 PI JOANNE KAYLA GODWIN DKI VS ZEFANYA PM SIDABUTAR DKI
JAM 11.00 KU 16 PA JONATHAN NAHOR TGR VS PRAYOGA PRASETYO BGR
JAM 12.00 KU 12 PA JAYDEN F JUSUF BDG VS SABILAL VITRO TGRS
JAM 13.00 KU 10 PA ALVITO NADHIF RADYA TGRS VS EDRICK W atau M MOURESSI
JAM 14.00 KU 10 PI NOURAFULIA HENDRAJANTO DKI VS SABRINA ADIA BDG
JAM 15.00 KU 14 PA RIZKY FADILLAH DKI VS M BINTANG NUR BGR
JAM 16.00 KU 14 PI GRATIA NAHOR MDO VS CANTIKA PUTRI NURLITA BGR
JAM 17.00 KU 12 PI SF CYLOVA ZULEYKA atau PUTU KEVALAIH VS NICOLE ISMAN DKI

LAP 3
JAM 09.00 KU 10 PA MADE DAYANAND DKI VS JOSHUA E JUSUF BDG
JAM 10.00 KU 10 PI SAMANTHA WONG BDG VS KENDRA NAYANKA OSA DKI
JAM 11.00 KU 16 PA JONES PRATAMA DKI VS DAFFA FARRAS FAUZAN DKI
JAM 12.00 KU 12 PA PRATAMA FFIRMANSYAH DKI VS AJHE RAY DELRIAN DKI
JAM 13.00 KU 10 PA MARIO NICHOLAS BGR VS CALVIN SURYA atau DZAKI JAYA
JAM 14.00 KU 10 PI ADELINE KEYRA TGRS VS VALISHA V atau CATELYN ISMAN
JAM 15.00 KU 14 PA TEGAR RAMADHAN BGR VS JEREMY ISMAN atau M ZIDNI ILHAM
JAM 16.00 KU 12 PA SF ANDREW SURYADI DKI VS DIBBYARO HINOMARU DKI
JAM 17.00 KU 12 PA SF JAYDEN F atau SABILAL VS PRATAMA F atau AJHE RAY

LAP 4
JAM 09.00 KU 14 PA GABRIEL ZP RUNTU RAMBI CBBR VS ALVITO HARNOKO PKU
JAM 10.00 KU 14 PA JEREMY ISMAN DKI VS M ZIDNI ILHAM BJN
JAM 11.00 KU 16 PA JOSH DERIAN DKI VS M YUSUF DAFFANI BGR
JAM 12.00 KU 12 PA NAZELA AGUSTIN SRG VS ZELDA GRACIA DPK
JAM 13.00 KU 10 PA RAZAN DHAWY DKI VS MADE DAYANAND atau JOSHUA E JUSUF
JAM 14.00 KU 10 PI JOANNE KAYLA G atau ZEFANYA PM VS FEBBYARO RIBBY DKI
JAM 15.00 KU 14 PA JYOTI MANGUNWIJAYA DKI VS RASHAD AZIZ DKI
JAM 16.00 KU 14 PA GABRIEL ZP atau ALFITO HARNOKO VS CHRISTIAN POEDJI SBY
JAM 17.00 KU 16 PI SF GITA MAHARSI KW DPK VS ABIGAEL LUMINGKEWAS MDO

Tidak ada komentar:

Posting Komentar