Kamis, 30 Mei 2013

UNDIAN KU 16 TAHUN, Piala Tugu Kujang AFR Bogor

TUNGGAL PUTRI
1. U-1 Jessica Audina (BULUNGAN) v 2. Bye
3. Cici Rosita (DKI) v 4. Rizky Amelia (DPK)
5. Shevita Aulana (KDS) v 6. Made Saraswati (BGR)
7. Bye v 8. U-2 Febe Ruth Priscila (DPK)

TUNGGAL PUTRA

1. U-1. Panji Untung Setiawan (NTB) v 2. Bye
3. Sulthon Arifsyah (BKS) v 4. Wahyu Nur Pratomo (BGR)
5. Ahmad Fadil Nugraha (DKI) v 6. Josua Giovani Tatuh (MDO)
7. Kelvin Zuli Andrean (DPK) v 8. M. Althaf Dhaifullah BaiHaqi (BGR)
9. Muhammad Nugroho (BGR) v 10. T. Ilham Ramadhan (ACEH)
11. Syarif Hidayatullah (BGR) v 12. Lukman Fitrahsaeri (DKI)
13. M. Mikael Hasan (BGR) v 14. M. Irfan Fauzi (DPK)
15. Raden Julian Rizky Pratama (BKS) v 16 U-2 Tengku M Bintang Pyranda (MDN)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar