Jumat, 31 Mei 2013

ORDER OF PLAY SABTU 1 JUNI 2013

LAPANGAN BRIMOB PELOPOR

LAP 1
JAM 08.30 KU 14 PA PRIO SATRIO LAKSONO W BLGN VS IKHSAN BGR
JAM 09.30 KU 14 PA AMARIF ABIMANYU DPK VS GALANG BGR
JAM 10.30 KU 14 PA ANDREW WISNU ADI BGR VS M ADITYA DPK
JAM 11.30 KU 14 PA NADIM AL FAREL DKI VS VALENZA AGGASI DPK
JAM 12.30 KU 14 PI SF NISRINA INDIRA DPK VS NABILA PUTRI NAOMIVA BGR
JAM 13.30 KU 16 PI SF JESSICA AUDINA BLGN VS RIZKY AMELIA DPK
JAM 14.30 KU 18 PI SF SURYANINGSIH DKI VS AULIA NUR SRIKANDI BGR
JAM 15.30 KU 14 QF
JAM 16.30 KU 14 QF

LAP 2
JAM 08.30 KU
14 PA M RAFIF FAUZAN DPK VS M RAFQY PRATAM BGR
JAM 09.30 KU 14 PA M ABYAN RAFLIPASYA DKI VS KAKA FIKRI GRT
JAM 10.30 KU 14 PA JOSHUA GUNAWAN DKI VS RAHADIAN RUKMANA BGR
JAM 11.30 KU 14 PA IQBAL RIFQY F BGR VS HADITYO RASYID HAQI TGRS
JAM 12.30 KU 14 PI SF SEKAR ANJANI DPK VS KISHI ALANDRA DPK
JAM 13.30 KU 16 PI SHEVITA AULANA KDS VS FEBE RUTH PRISCILA DPK
JAM 14.30 KU 18 PI SF AGUSTINE PALUPI DKI VS NI MADE NINDYA BGR
JAM 15.30 KU 14 PA QF
JAM 16.30 KU 14 PA QF


LAPANGAN PUSDIKZI

LAP
JAM 08.30 KU 10 PA M BINTANG NUR BGR VS DIBBYARO HINOMARU DKI
JAM 09.30 KU 10 PA KAREEM ABDUL HAKIM DKI VS JYOTY MANGUN WIJAYA DPK
JAM 10.30 KU 12 PI RUTH DEBORAH BDG VS MAYDINA RIZKY DPK
JAM 11.30 KU 12 PI LULU DPK VS NISRINA PRAMESWARI DPK
JAM 12.30
JAM 13.30 KU 10 PA SF
JAM 14.30 KU 12 PI
JAM 15.30
JAM 16.30 KU 10 PI INDAH SETYOWATI DKI VS VICTORIA PUTRI DKI

LAP 2
JAM 08.30 KU 10 PA DIGMAR RAHMAD GHIFARY BGR VS DAFFA ARIFIN ROHMAN BGR
JAM 09.30 KU 10 PA AFLAKH NUR DAVIQ BBS VS M SULTHAN SADIQ BGR
JAM 10.30 KU 12 PI NATASYA TAHER BKS VS SABRINA RISTAWAN DKI
JAM 11.30 KU 12 PI NABILA DPK VS SHAFIRA RESTU PRANINDYA BGR
JAM 12.30 KU 10 PA SF
JAM 13.30 KU 12 PI SF

LAPANGAN KOREM

LAP 1
JAM 08.30 KU 16 PA JOSUA GIOVANI TATUH MDO VS M ALTHAF DB BGR
JAM 09.30 KU 16 PA PANJI UNTUNG NTB VS WAHYU NUR PRATOMO BGR
JAM 10.30 KU 18 PA ANGGY ERVIAN SMG VS HIMAWAN SENATAMA BGR
JAM 11.30 KU 18 PA KU RIZKY RAMADHAN BKS VS DIAZ WIBAWA DKI
JAM 12.30 KU 16 PA SF
JAM 13.30 KU 18 PA MUHAMAD HANDOYO BGR VS NUR FAUZAN CMS
JAM 15.30 KU 18 PA SF

LAP 2
JAM 08.30 KU 16 PA M NUGROHO BGR VS LUKMAN FITRAHSAERI DKI
JAM 09.30 KU 16 PA M IRFAN FAUZI DPK VS TENGKU M BINTANG MDN
JAM 10.30 KU IZZUDIN AL QOSAM DPK VS LINGGARSENO BGR
JAM 11.30 KU 16 PA
JAM 15.30 KU 18 PA SF

LAPANGAN PEMDA

LAP 1
JAM 08.30 KU 12 PA RIFQY SUKAM RAMADHAN BGR VS THEODORE CHRISTIAN DKI
JAM 09.30 KU 12 PA DANIEL GUNAWAN DKI VS JEREMY HANSEL MDN
JAM 10.30 KU 12 PA ABIEZA HASAN NUGRAHA VS MICHAEL RA TANOSO BKS
JAM 11.30 KU 12 PA PRAYOGA PRASETYO BGR VS M LUTHFI MAULANA DKI
JAM 12.30 KU 12 PA QF
JAM 13.30 KU 12 PA QF

LAP 2
JAM 08.30 KU 12 PA TEGAR RAMADHANBGR VS M RIO RUDIANSYAH GRT
JAM 09.30 KU 12 PA BRANDON SURYANA KRW VS AHMAD ALFIN
JAM 10.30 KU 12 PA NICHOLAS ELEAZAR BKS VS BINAR TRI HUTOMO BGR
JAM 11.30 KU 12 PA M KODRAT MARDHOTILLAH DPK VS M KEVINDRA PUTRA HARIMURTI
JAM 12.30 KU 12 PA SF
JAM 13.30 KU 12 PA SF
Tidak ada komentar:

Posting Komentar