Kamis, 30 Mei 2013

UNDIAN KU 14 TAHUN, Piala Tugu Kujang AFR Bogor

TUNGGAL PUTRI
1. U-1. Nisrina Indira Afifah (DPK) v 2. Natalia Adinda Putri (BDG)
3. Nicole Suryadi (DPK) v 4. Nabila Putri Naomiva (BGR)
5. Sekar Anjani (DPK) v 6. Kaka Grace Sidabutar (DPK)
7. Annisa Sustika Danif (BGR) v 8. Kishi Alandra (DPK)

TUNGGAL PUTRA

1. U-1. Amarif Abimanyu (DPK) v 2. Bye
3. Bye v 4, Galang (BGR)
5. M. Rafif Fauzan (DPK) v 6. Ferdy Ferdianto (CJR)
7. Bye v 8. Rafqy Pratama (BGR)
9. U-3 M. Abyan Raflipasya (DKI) v 10. Bye
11. Bye v 12. Kaka Fikri (GRT)
13. Andre Wisnu Adi (BGR) v 14. Bye
15. Bye v 16. Muhammad Aditya (DPK)
17. Joshua Gunawan (DKI) v 18. Bye
19. Bye v 20, Rahadian Rukmana (BGR)
21. Nadim Al Farel (DKI) v 22. Bye
23. Bye v 24. U-4 Valens Aggasi (DPK)
25. Prio Satrio Laksono W (BLGN) v 26. Bye
27. Chandra Aldi M (DKI) v 28. Ikhsan (BGR)
29. Iqbal Rifqi Firmansyah (BGR) v 30. Bye
31, Bye v 32. U-2 Hadityo Rasyid Haqi (TGRS)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar