Jumat, 08 Februari 2013

ORDER OF PLAY SABTU 9 FEB 2013

LAP 1
JAM 08.00 KU 12 PA RASHAD AZIZ DKI VS MIHIR DASWANI DKI
JAM 09.00 KU 16 PA DIMAS CHRISTANTIO DKI VS M ADIL AZIZ LUBIS PMTS
JAM 10.00 KU 10 PI WARINDEA MUTMAINA DKI VS GITA MAHARSI K DKI
JAM 11.00 KU 10 PA M BINTANG NUR BGR  VS KAREEM ABDUL HAKIM TGR

LAP 2
JAM 08.00 KU 14 PA AMARIF ABIMANYU DKI VS RAFI RASENDRIYA DKI
JAM 09.00 KU 14 PI OXI GRAVITASI DKI VS NISRINA INDIRA DPK
JAM 10.00 KU 12 PA JERALL YASIN DKI VS TAIMUR SALEEM DKI
JAM 11.00 KU 10 PA AFLAKH NUR DAVIQ BBS VS M RIZKY FADILLAH DKI

LAP 3
JAM 08.00 KU 14 PA HADITIO RASYID HAQI TGRS VS RIDWAN NULLAH SKB
JAM 09.00 KU 14 PI FITRIANA SABRINA DKI VS CHAIRUNNISA LUBIS DKI
JAM 10.00 KU 12 PA BRANDON SURYANA KRW VS PRAYOGA PRASETYA BGR
JAM 11.00 KU FELICIA HALIM JAYA S DKI VS NAPACHA KARON SONTAWONG DKI
JAM 13.00 KU 18 PI SEMI FINAL

LAP 4
JAM 08.00 KU 14 PA JAMES SUDIBYO DKI VS FIKRI LUTHFI KRW
JAM 09.00 KU 14 PI FITRIANI SABATINI DKI VS JOCELEEN HARDJADINATA DKI
JAM 10.00 KU 12 PA RIFQY SUKMA RAMADHAN BGR VS RASHAD AZIZ atau MIHIR D
JAM 11.00 KU 16 PI FEBE RUTH DPK VS PUTRI SANJUNGAN GSK
JAM 12.00 KU 16 PA SEMI FINAL
JAM 13.00 KU 18 PI SEMI FINAL

LAP 6
JAM 08.00 KU 14 PA KARAN SRIVASTAVAN BDG VS KAWINDRA ERNOULT DKI
JAM 09.00 KU 18 PA V DIAZ WIBAWA DKI VS RIZKY NUGRAHA BGR
JAM 10.00 KU 12 PA FATURROHMAN CMS VS M KEVINDRA PUTRA HARIMURTI DKI
JAM 11.00 KU 16 PI VALENCIA SUDIBYO DKI VS SABRINA SOBIRIN DKI
JAM 12.00 KU 14 PI SEMI FINAL
JAM 13.00 KU 18 PA SEMI FINAL

LAP 7
JAM 08.00 KU 16 PA PANJI UNTUNG S NTB VS INDRA NUR CAHYADI MAMUJU
JAM 09.00 KU 18 PA MASHUR NAUFAL HAMID MKS VS VICTOR SALIM DKI
JAM 10.00 KU 18 PI RINI WULANDARI BGR VS SRININGSIH BKS
JAM 11.00 KU 16 PI FATIMAH RAJAB BTN VS AULIA NUR SRIKANDI BGR
JAM 12.00 KU 14 PI SEMI FINAL
JAM 13.00 KU 18 PA SEMI FINAL

LAP 8
JAM 08.00 KU 16 PA ROBERTUS KURNIAWAN SBY VS ELFIANDO FIRMANSYAH DKI
JAM 09.00 KU 18 PA LINGGAR SENO BGR VS PRIYANK SONI DKI
JAM 10.00 KU 18 PI NATASHA ERINIA W DKI VS SRIATUN BKS
JAM 11.00 KU 12 PI SF PRISKA M NUGROHO DKI VS SAFIRA RESTU PRANINDYA BGR
JAM 12.00 KU 14 PA SEMI FINAL
JAM 13.00 KU 16 PI SEMI FINAL

LAP 9
JAM 08.00 KU 16 PA LUKMAN FITRAHSAERI DKI VS ALI HASYIMI KSL
JAM 09.00 KU 18 PA AGUSTIAN KOBUL P SKB VS IBNU NURMADI BDG
JAM 10.00 KU 14 PI NABILA PUTRI NAOMIVA BGR VS SARAH TAHIRA DKI
JAM 11.00 KU 14 PA SEMI FINAL
JAM 12.00 KU 16 PA SEMI FINAL
JAM 13.00 KU 16 PI SEMI FINAL

Tidak ada komentar:

Posting Komentar